7. Halkın Katılımında Diğer Kazançlar

Proje döngüsünün ilk aşamasında toplumla etkin bir danışma, proje için bir sahiplik duygusu (paylaşılmış sorumluluk, katılma) yaratabilir. Bu ise, proje teklifine ait uygulamaların tüm ilgili gruplara doğru olarak aktarılmasını, sonuçta da siyasi güvenirliliğin artmasını sağlar. Bu ayrıca, olası alternatiflerdeki gerekli hususları da kapsayan önemli etkilerin tamamıyla azaltılmasını emniyete alan bir unsurdur (Budd, 1999) .

Demokratik fikirleri 'Kıyı Alanları Yönetimi' (KAY) projelerine uygulamak, temel ilkeleri ve kendi kendini idare etme pratiğini güçlendirir, sonuçta da bir ülkenin KAY programının yasal açıdan sağlam (meşru) olmasını temin eder. İlave olarak, BKAY sürecinde halkın önemli bir ortak olarak ele alınması, düzenleyici bir sistemin başarısı için zorunlu olan bir durum olarak; vatandaşlar, hükümet ve sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirir.

Geri