Katılım

Katılım; kıyı yönetimi ile ilgilenen veya yönetimden etkilenen özel sektör, sivil toplum örgütleri (STÖ), vatandaş grupları ve diğer kurumsal olmayan organizasyonlar veya bireylerin katılımı ve işbirliği olmaktadır. Katılımı gerçekleştirmek için kurulan organizasyonlar; ilgili gruplar, düzenli yapılan toplantılar, teknik paneller, haber mesajları ve çeşitli konulardaki gruplardan oluşan temel yönlendirici bileşenleri kapsamaktadır.

( King 1996'dan alınmıştır. )

Geri