Katılım Usulünün Tanımlanması

Katılım türü ve biçiminin en erken safhalarda tartışılması ve anlaşılması; en önemli adımlardan birisi olmaktadır. Katılım usulleri, paylaşımlı çalışma yoluyla yapılan asgari tartışmalardan paylaşımlı karar verme sürecine kadar ve yetkilendirme derecesi arasında değişim gösterebilir. Farklı yaklaşımlar, farklı mekanizmalar gerektirebilir. Seçenekler ile bunların çevresinde tasarlanabilen programların ve seçilen Katılım mekanizmalarının; açıklanmasına yardim eden değişik modeller bulunmaktadır. 'Avrupa Birliği Gösterim Programı'nın bir sonucu olarak; aşağıda belirtilen Katılım türlerinin tanınmasıyla bir 'ortaklık' modeli kabul edilmiştir:

Bunlar, çok katı sınırlarla ayrılmış değildir, ancak her bir aşama bir öncekine bağlı olan kümülatif seçenekler olarak görülebilir. Böylece, bilgi-verme ve bilgi-alma beraberce geleneksel müzakereleri kapsamakta iken, gerçek katılım bu iki birim üzerine inşaa edilmektedir. Diğer taraftan birleşik çalışma ve paylaşımlı karar-verme sürecine doğru ilerleme sağlanır.


Aşağıdaki belge buna ilişkindir:

Kıyı Bölgelerinde Bütünleşik Yönetim Üzerine Avrupa Birliği Gösterim Programı (1997-1999)
(EU Demonstration Programme on Integrated Management in Coastal Zones)

(Ref: Internet)

Geri