Katılım Stratejisinin Yaratılması


Koşulların aşırı değişkenlik göstermesi nedeniyle, Katılım Stratejisi için geliştirilmiş özel bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak yine de, bir yol gösterici olarak tavsiye edilen bazı genel ilkeler ve adımlar mevcuttur.

Katılım Stratejisi için hazırlıklar; genel amaçların ve katılım programı yaklaşımının tanımlanmış olduğunu varsayar. Bunlar, aşağıda belirtilen hususları kapsamaktadır:

 • Katılımları bakımından anahtar konumdaki ilgili grupların ve mekanizmaların belirlenmesi;
 • halkın Katılım faaliyetleri için yerler ve düzenleme işlemleri;
 • özel faaliyetlerin/olayların seçiminde uygun mekanizmalar;
 • bütçe tahmini ve tahsisatlar;
 • sorumlunun ve zaman çerçevesinin tanımlanması;
 • programın tarifi aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
  - tanıtım ve hedefler;
  - çalışma alanı ve proje tanımı;
  - karar-verme yapısı;
  - kapsanan ilgili gruplar;
  - bilgi gereksinimi / esas sorunlar;
  - kullanılan katılım mekanizmaları;
  - esas faaliyetlerin önemli tarihleri ve zaman çizelgesi;
  - bütçe ve mali plan.

Anahtar ilkeler, aşağıdaki gereklilikleri kapsamaktadır:

 • Birlikte çalıştırılabilir olması için, Katılım stratejisinin teknik programla eş zamanlı olarak dikkate alınması;
 • Başlangıçta olabildiğince çok sayıda ilgili grubun dahil edilmesi ve yaklaşım için genel bir anlaşmanın temin edilmesi;
 • Planlama süreci başlatılmaya hazır olduğunda, Katılım fırsatları hakkında daha geniş bir topluluğun bilgilendirilmesi;
 • Gerçekçi olunması, zorunluluklara odaklanılması, ve niyetler hakkında açık olunması. Esnek kalınması ancak ilgili grupların bilgilendirilmiş olması.

Katılımı teşvik etmek için iyi bir stratejide bulunması gereken hususlar:

 • bir kağıt parçasından daha çok anlam taşımalıdır - niyet edilen sürecin anlamını aktarmalıdır;
 • işbirliği için genel ve temel kuralları göstermelidir;
 • tüm ilgili grupların tam olarak temsilcisi olmalıdır;
 • gelişmelerde açık ve şeffaf olmalıdır;
 • işletmede (yürütmede) esnek olmalıdır;
 • niyet edilen işler için yeterli bütçeye sahip olmalıdır

Aşağıdaki belge buna ilişkindir:
'Avrupa Birliğinin BKAY Üzerine Bir Gösteri Programı'. BKAY Süreçlerine Katılım: gereken mekanizma ve prosedürler.

(Ref: Internet)

Geri