Sürecin Tanımlanması

Katılımın derecesi çözümlenmiş olduğunda (her ne kadar projenin ilerlemesi ve gelecekteki taleplerin karşılanması yoluyla yeniden tanımlanması gerekirse de); süreçteki adımlar, teknik program ile uyumlu olarak tanımlanabilir.

Geri