Programın Yayımlanması

Strateji ve program üzerinde kilit konumdaki ortaklarla anlaşıldığında, sorunlar ve temel bilgilendirme hakkında ilk kapsam belirleme çalışması tamamlanmış bulunmaktadır. Bu aşamada 'Proje' uygulamaya konulabilir. Bu süreç ise, tüm kaynakların söz verilen programa dağıtılmasında başarılı bir idare gerektirmektedir.

Katılımı teşvik eden iyi bir strateji, niyet edilen sürecin usulünü ve tavrını aktarmalıdır. Tüm ilgili gruplar tam olarak temsil edilmeli, gelişmelerde açık ve şeffaf, uygulamada esnek olunmalı, yeterli bir bütçe öngörülmeli, işbirliği için genel ve temel kurallar gösterilmelidir.

Geri