Halk (Kamu)

" Kamuoyu (halk) " ve " İlgili halk " terimleri, karar verme ve uygulama süreçlerinde yer alan ancak, yönetsel sorumluluklar için yetki verilmeyen vatandaşları tanımlamakta kullanılır.

Kamu, 'belirli meseleler hakkında karar veren resmi olarak sorumlu kişiler veya örgütler' hariç aşağıda ifade edildiği şekilde bir veya birkaç özel (birey) ya da tüzel kişidir:

"HALK" ve "İLGİLİ HALK" terimleri arasındaki ayrımı yapmak mümkün olabilir. "İLGİLİ HALK" terimi; sınırlı bir anlama sahip olup, yalnızca belirli bir konu veya proje ile ilgili olan, organize edilmiş ve iyi bilgilendirilmiş halk demektir. "HALK" terimi ise; iyice bilgilendirilmemiş ve karar verme süreçlerine de dolaylı olarak dahil edilen kesimi ifade etmektedir.

Back