Gerçek Katılım

Katılımcıların ilgi düzeylerinin gözlemlenmesi üzerindeki denetimle birlikte karar-verme ve gerçekleştirme aşamalarında yapılan uygulamaya yönelik (pratik) 'Halkın Katılımı' türü olup, aşağıda belirtilen etkenleri kapsamaktadır:

Birleşik Planlama

Grupların planlama ve sonuçlar üzerindeki paylaşılmış sorumluluğunu kapsayan, ihtilafların çözülmesinde ve karmaşık sorunlara çözümler sağlayan işbirliği.

Karşılıklı Danışma ve Tartışma (müzakere) .

İlerleme sağlamak ve problem yaratan konuları belirlemek için halk ile proje geliştiricisi arasındaki resmi diyalog. Örneğin, halk seminerleri veya halkı bilgilendirme büroları. Bu ise diğerleri ile birlikte; aşağıda verilen üç hususu kapsamaktadır:

Geri