Doğru Mekanizmaların Seçilmesi

Planlanan katılımın şekli ve düzeyine göre sınıflandırılmış olan çok geniş aralıkta araçlar ve teknikler bulunmaktadır. Dikkate alınacak anahtar konular aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

Potansiyel mekanizmalar, uygulama öncesinde değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme; strateji dahilinde göz önüne alınan amacı, hedeflenen grupları, avantaj ve dezavantajları, güvenirliliği, zamanlamayı, geri-bildirim değerini, kaynakları kapsamaktadır.

Elverişli görülen teknikler; yerel koşullara, meselelere ve tüm katılımcıların ihtiyaçlarına uyarlanmalıdır.

Geri