Kapsam Belirleme

'Kapsam Belirleme', sürecin incelenmesinde bir çerçeve oluşturarak, ÇED dahilinde tetkik edilmesi gereken etkileri ve alternatifleri tanımlar. Halkın katılması, etki değerlendirmesindeki önceliklerin belirlenmesine ve kamuoyundaki anlayışı ve işbirliğini azami seviyeye çıkarmaya yardım edebilir. Bu durumda ise, kamuoyunun ihtiyaçlarına daha iyi tepki verecek şekilde proje tasarımı da etkilenebilir. Gerçekte ilk anda yapılan katılım, farklı ve daha sürdürülebilir bir netice ile sonuçlanabilir (Sheate & Atkinson, 1995) . Mükerrer çalışmalar yapılırken tasarım, projeci için masraflı olabilir,
Yatırım, nihai projenin onaylanmasının daha muhtemel olması halinde, gerçekleştirilmeye değer bulunur.

Kapsam Belirleme aşaması esnasındaki 'katılım', ÇED sürecindeki referans terimlerini güçlendirir ve bu yolla değerlendirme müşavirlere bırakılır. (Partridge, 1994). Halkın katıldığı durumlarda, ÇED dahilinde ihmal edilen sosyo-ekonomik sorunların tanımlanması daha mümkün olmaktadır. (Australian EIA Network, 1994) .

Back