Eleme

Önemli etkilerin kamuoyu tarafından algılanması; bir ÇED'ne gerek olup olmadığını dikkate alan kararlarda belirleyici bir etken olabilir. Bazı hallerde, halkın görüşü doğrudan aranır ancak, çoğu kez halkın doğrudan bir katkısı olmaksızın, eleme kararları alınır. Üstelik, halk geliştirme (yapılaşma projesi) teklifinden bile habersiz olabilir.

-İngiltere ve Galler'de, kentsel gelişim projeleri ve eleme kararlarını etkileyen faktörler üzerine yapılan bir çalışmada; yerel planlama yetkililerinin, hiçbir doğrudan kamu etkisi olmamasına rağmen, projelerin %33'ünde yerel muhalefetin etkisinde kaldıkları tespit edilmiştir (Bennington, 1993) .

Back