İlgili Grupların Katılımı

Mümkün olan en erken safhada anahtar konumda bulunan ilgili grupların katılması hususu çok önemlidir. Bu, kapsam belirleme çalışmalarının dinlenmesi yoluyla veya şebeke oluşturma ve bağlantılar kurularak başarılabilir.

BKAY diyaloguna davet edilmesi gereken bir 'ilgili grup listesi'; (hükümet) yetkililerini temsil edenlerin yanısıra özel sektör ve STÖ'leri de kapsamak zorundadır. Bu liste; sivil servis memurları, seçilmiş memurlar, kaynak kullanıcıları ve işadamları, yerel halk vs. unsurları ile oluşturulmaktadır.

Kıyı bölgesindeki kaynakların kullanımı üzerine politikalar ve kuralların düzenlenmesine katılmış olan ilgili grupların, bu hususları desteklemesi daha muhtemeldir. 'Halkın Katılımı'; kaliteyi, verimliliği ve yönetim önerilerindeki eşitlik hususunu garanti etmek için, komple bir yönetim birliği ile, teşvik edilmelidir.

Bu aşamada, her bir katılımcının pratik ve potansiyel katkısını değerlendirmek ve yalnızca yararlı etkilerini değil, ayrıca olası engelleri ve kısıtlamaları da öngörmek oldukça önemlidir.

Kıyı bölgeleri için 'Tüm-Avrupa Kıyı Alanları Uygulama Yasası' ( Pan-European Code of Conduct for Coastal Zones ) 'da önerilen ve anahtar konumda bulunan sosyo-ekonomik sektörler vardır:

Tarım
Kıyı savunması
Savunma
Enerji
Balıkçılık ve Kültür-balıkçılığı
Orman yönetimi
Sanayi
Turizm ve Rekreasyon
Taşımacılık
Kentleşme
Su İdaresi

Geri