1. Sürdürülebilir Kalkınma

Halkın Katılımı; ekonomik, sosyal ve çevresel amaçların bütünleştirilmesinde ve 'sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için ekonomik ve çevresel değerler arasında bulunan hassas dengeler hakkında, halkın bilgilendirilmesini artırmak için bir araç olarak' oldukça önemli bir rol oynar. Sürdürülebilir Kalkınma, karar verme sürecinde ancak tüm ilgili grupların katılması yoluyla mümkün olabilir. Bu husus, Birleşmiş Milletler tarafından iyi bir şekilde ifade edilmiştir :

" Her ne kadar içerik olarak bölgesel ise de, Aarhus Anlaşması'nın küresel bir önemi vardır. Çevre sorunlarına vatandaşların katılması ve kamu yetkililerinin elinde bulunan çevresel enformasyona erişim sağlanması gerekliliğini vurgulayan, 'Rio Deklarasyonu'nun 10. maddesinin şu ana dek en etkili ve detaylı bir açılımı olarak gösterilebilir. Bu, Birleşmiş Milletler himayesinde şimdiye dek "çevresel demokrasi" alanında gerçekleştirilen en hırslı ve riskli bir iştir. "

Kofi A. Annan,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Aarhus Sözleşmesine Giriş


 

Örnek : Aarhus Sözleşmesine Giriş

Bilgiye Erişim, Karar-verme Sürecinde Halkın Katılımı ve Çevre Sorunlarında Adalete Erişim üzerine olan UNECE Anlaşması; 25 Haziran 1998'de, "Avrupa için Çevre" sürecinde yapılan 4. Bakanlar Konferansı sırasında, Danimarka'nın Aarhus kentinde kabul edilmiştir.

Aarhus Anlaşması; yeni bir çevresel anlaşma türüdür. Bu sözleşme, çevresel haklar ile insan hakları arasında bir bağlantı kurmaktadır. Bu anlaşma, gelecek nesillere borçlu olduğumuzu ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın; karar verme sürecinde ancak tüm ilgili grupların katılması yoluyla mümkün olabileceğini belirtmektedir. Bu anlaşma, hükümet sorumluluğu ile çevre koruma arasında bir bağ kurmaktadır. Aarhus; halk ile kamu yetkilileri arasında demokratik zeminde karşılıklı etkileşimlere odaklanmaktadır. Uluslararası anlaşmalara ait görüşmeler ve uygulamalardaki halk katılımı için, yeni bir süreç geliştirmektedir.

Aarhus Anlaşması'nın konusu, halk ile hükümet arasındaki ilişkilerin derinlemesine ele alınmasını içerir. Bu, yalnızca çevresel bir anlaşma değildir; ayrıca hükümet sorumluluğu, şeffaflık ve uyumluluk hakkındaki bir anlaşmadır. Aarhus toplum haklarını kabul ederken; Partilere ve kamu yetkililerine, bilgiye ve adalete erişim ve Halkın Katılımı konularında görevler yüklemektedir.

Anlaşmanın kapsamı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki WEB sayfasına (İnternet adresine) bakınız: http://www.unece.org/env/pp/contentofaarhus.htm/

Anlaşma'nın kabulünden itibaren, imza verenler tarafından iki toplantı düzenlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak, anlaşmaya uyma, kirletici deşarjı ve nakil kayıtları, genetik olarak değişmiş organizmalar, elektronik bilgi araçları ve adalete erişim konularını kapsayan 5 adet görev ve çalışma grupları kurulmuştur. Ayrıca "stratejik çevresel değerlendirme" konusu toplantıda ele alınmış ve bu konu üzerinde yeni bir protokol taslağı hazırlanması için görevlendirme yapılmıştır.

Bir maddeyi yürürlüğe koymak için 16 ülkenin Anlaşma için onay, kabul veya muvafakat gösterdiği görüşünü bildirmesi gerekir. Maddenin yürürlüğe girmesi konusundaki ilerlemeler, rölatif olarak hızlı gelişmektedir. Anlaşma 30 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu konudaki son güncellemeler hakkındaki haberleri izlemek için aşağıda verilen WEB sayfasına bakınız:
http://www.unece.org/env/pp/

Geri