Sembolik Katılım

Proje hakkında oldukça az bilgilendirilmiş olan veya gerçekleştirme işlemi için halkın zorlayıcı olmayan görüşlerini açıklayabildiği süreçteki pasif (etkin olmayan) katılım türü olup, aşağıda belirtilen hususları kapsar:

Kamuoyu görüşünün hesaba katılması.

Proje sahibi; bilgi talep eder veya durumu daha iyi anlamak amacıyla görüşlerini almak için ve tartışılmakta olan meselelere daha yakın bir bakışa sahip olmak için halkı davet eder. Örneğin;

Bilginin yayılması .

Projeci ve kamu arasındaki iletişimin en kolay yolu; karar-verme süreci hakkında grupları bilgilendirmektir ancak bu süreçte yorum yapma veya katılım imkanı sağlanmamaktadır. Bu süreç, aşağıda belirtilen faaliyetleri kapsar:

Back