4. Projenin Anlaşılması ve Halk Muhalefetinin Azaltılması

Gerçek katılım, projenin uygulama aşamasındaki halk muhalefetini azaltmaya ve nihai plan için geniş bir halk desteğine ulaşmaya yardım edecektir. Gecikmeli veya etkin olmayan bir halk katılımı ise, projeye karşı muhalefeti artıracaktır.

Bu konudaki bilgi dağarcığı ve ilgili örnekler, diğer CoastLearn modülündeki bir alt başlığa bağlantı yoluyla verilmektedir :

Planlama/Kavramlar/İlgili Grupların Katılımı (Yerel Halk)

Örneğin Bangladeş'te merkezi taşkın kontrol programının bir parçası olarak büyük bir harcama ile inşaa edilen su bentleri (seddeler), çoğu kez çiftçiler tarafından kurak mevsimde ürünlerini sulamak için (delikler açılmak suretiyle) kesilerek bozulmaktadır. Yağışlı sezonda ise, seddeler üzerindeki bu delikler taşkın olaylarına yol açmaktadır.

Projenin ilk aşamalarında halka danışma ve katılım, söylentilerin yayılmasını ve bir kez ortaya atıldıklarında, düzeltilmesi çok güç olan olumsuz algılamaların artmasını önler.

Geri