Zayıf Katılım Türleri

İlgili gruplara ilişkin olan bu deyimin, farklı durumlar için nasıl bir katılım kültürünü temsil ettiği konusuna özellikle dikkat etmek gerekir.

Bazı ilgi grupları üzerine odaklanan riskler ise, "esas katılımcılar"ın yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, yerel katılımcılar arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasının ayrı bir önemi bulunmaktadır.

En çok "ses" getiren katılım türünün, en çok temsil eden tür olması gerekmemektedir. Böylece, ilk aşamalarda yapılacak sosyal bir değerlendirme; genellikle ilgili gruplar olarak adlandırılan ortakların katılacağı bir temsilciler panelinin kuruluşunu kolaylaştırmaktadır.

Geri