Halkın Katılımı

 

 

Örnek Çalışma:

Kuzeybatı Rusya'da BKAY

Giriş

Kuzey-batı Rusya'da denizin sınırladığı hudutlar içinde Rusya Federasyonu'nun (RF) farklı yönetim bölgeleri belirlenebilir:

 • St. Petersburg ve Leningrad İdari Bölgesi (Oblast) (Baltık Denizi kıyıları),
 • Karelian Cumhuriyeti (Beyaz Deniz kıyıları),
 • Murmansk ve Arkhangelsk İdari Bölgesi (Oblast) (Beyaz Deniz ve Barents Denizi kıyıları)
 • Nenets Okrug Özerk Bölgesi (Barents Denizinin Güney-doğu kıyıları, ayrıca Pechora Denizi olarak anılır).

Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi (BKAY)'nin son gelişmeleri, bu farklı bölgeler üzerinde değişiklik gösterir. Bunun ana nedeni ise; Rusya Federasyonunda BKAY'dan sorumlu özel bir devlet bürosunun olmamasıdır . Devlet kurumlarının, uygun bir yapısı ve yetkili otoriteleri bulunmamaktadır.

*Büyültmek için tıklayın*

Finlandiya Adasının Rusya'daki parçası - kıyı bölgesinin esas özellikleri (© BFN)

Beyaz Deniz'in güney kıyıları (Karelian Cumhuriyeti) (© BFN)

Kandalaksha Körfezi'ndeki kıyı balıkçılığı, Beyaz Deniz (© BFN)

BKAY sürecindeki taraflar

BKAY konusundaki en önemli taraflar aşağıda belirtilmektedir:

 • Sanayi Girişimcileri (Hem Devlet, hem de anonim şirketler)
 • Federal, Bölgesel ve Belediye düzeyinde Doğal Kaynaklar Devlet Komitesi. Bu örgütler, belirli bir alandaki çevresel politikayı temsil etmekten sorumludur.
 • Bilim ve bilgi ile ilgili kurumlar
 • Ticari kazanç için ekolojik sorunlar üzerinde çalışan Çevresel (özellikle anonim şirketler) Şirketler. Bunlar genellikle, bilgisayarlar, büro hizmetleri ve çalıştırılan vasıflı personel ile donatılmıştır (örneğin; St. Petersburg'daki JSC ECOPROJECT, KONTO ve ECOSERVICE).
 • Çevre ve doğanın korunmasını amaçlayan sivil toplum örgütleri (STÖ). Bunlar çoğunlukla geniş merkezlere dağıtılmış (örneğin St. Petersburg'ta; Baltık Doğa Fonu - Karelian Cumhuriyetinin başkenti olan Petrozavodsk kentinde) veya yerel nüfusun çevre bilinci nedeniyle kritik çevresel durumlara sahip olan yerleşim birimlerinde (örneğin; Murmansk İdari Bölgesi'ndeki Skalisty kenti; STÖ) " Kuzey Koruma " , Leningrad İdari Bölgesi'nin Kingisepp Mahallesi: STÖ " Temiz Dünya " , ve diğerleri..).
 • Uluslararası örgütler: Bunlar, Kuzey-batı Rusya'da kendi ortaklarına sahiptir. (örneğin; IUCN, EUCC, WWF, CCB, BirdLife International, ve diğerleri..) Uluslararası örgütler Dünya'da (veya Avrupa'da); yerel yetkililer, uzmanlar ve genel nüfus arasındaki doğa koruma yaklaşımını popüler hale getirmeye çalışırlar.
 • Çevresel sorunlar için kaygılanan örgütlü-olmayan halk.
  Bu aktör, yerleşimlerine yakın bir çevrede yer alan ve sadece ekolojik olarak tehlikeli endüstriyel faaliyetler halinde BKAY safhasında gözükür. Sovyetler Birliği döneminde oldukça popüler olan halkla ilişkilerdeki katılım, bugünlerde popülaritesini tamamen kaybetmiştir (insanların büyük bir çoğunluğu, " fikir " için değil, kar amaçlı olarak çalışmaktadır).

Karar verme süreci üzerinde halkın etkisi

Çevre sorunları için kaygılanan ancak örgütlü olmayan halk kesimi; esas olarak çeşitli ÇED işlemlerinin yürütülmesi esnasında BKAY sürecini etkileyebilir. Modern Rusya'daki ÇED sürecinin, halkın karar-verme üzerinde genel olarak etkili görülen en önemli araçlardan biri olarak dikkate alınması; bir kez daha önemle vurgulanması gereken bir husustur. Rusya'daki ÇED süreci (işlemleri); biri " Proje Kararları üzerindeki kamu tartışmaları " olmak üzere 5 aşamalıdır. Rusya'daki ÇED için gerekli olan belgelerin tam bir listesinde; iki düzineden daha fazla aşama kapsanmaktadır. Proje Kararları üzerindeki kamuoyu tartışmaları ile ilgili olan 3. aşamanın esas belgeleri:

 • Belge No: 20. Proje Kararları üzerindeki kamu tartışmaları Hakkındaki Bildiri;
 • Belge No: 21. Proje Uygulama ve Gerçekleştirme Kararları için Değerlendirmeler ve Öneriler Listesi (Yatırım Fizibilite aşamasında [TEOi aşaması]) ve Proje Uygulama ve Gerçekleştirme Kararlarına Yönelik İşlerin Sonuçlandırılması için Ekolojik Koşullar Listesi.
 • Belge No: 22. Kamu Tartışmalarının Sonuçları.

Halkın karar-verme süreci üzerindeki genel halk etkisinin diğer bir etkin aracı ise " yeşil hareket " olup, tüm medya (özellikle TV programları ile) ile birleştirilen örgütlü bir enformasyon türüdür.

 

Luga Körfezi'ndeki kereste terminali, Baltık Denizi doğusu (© BFN)

Barents ve Beyaz Deniz arasındaki sınırda bulunan Kola Yarımadası kıyıları (© BFN)

Rusya'daki Halkın Katılımında esas darboğazlar

Bugünlerin Rusyası'ndaki BKAY sürecindeki 'Halkın Katılımı' ile ilgili esas sorunlar, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Doğa koruması ve BKAY politika koordinasyonu gibi, sürdürülebilir kalkınmada hedeflenen faaliyetlerin finansmanında yetersizliklere yol açan Rusya'dakı yapısal ekonomik kriz.
 • BKAY meseleleri üzerine hükümet ve ticari sektörün güçlendirilmesindeki noksanlık
 • nüfus içinde geleneksel " ekolojik " davranışların noksan olması, ve bununla birlikte, BKAY ile ilgili konularda halk arasındaki yetersiz bilinçlenme
 • BKAY'da tarafların zayıf olarak bilgilendirilmesi
 • belediyelerin planlama sürecindeki demokratik olmayan kararları
 • esas olarak proje temelinde STÖ çalışmalarının desteklenmesi ve başlatılması. BKAY süreçlerindeki devamlılık, bu yöntemle emniyet altına alınmamaktadır.

Gelecekteki bakış açısı

BKAY ile ilgili Rusya'daki gelecekte yer alabilecek gelişmeler, aşağıdaki konular üzerinde odaklanmaktadır:

 • standartlara uygun-yasal temellerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi,
 • ekonomik ve yönetsel araçların geliştirilmesi, ve
 • Çevre Eğitimi

Yukarıda belirtilenlerin tümü özetlenecek olursa, Kuzeybatı Rusya'daki BKAY süreci ile ilgili durumların, oldukça karmaşık olduğu, ancak ümitsiz olmadığı sonucu çıkarılabilir.

Vaigach Adası'nın düzensiz kullanılan kıyıları - Avrupa'nın kuzeydoğu çevresi (© BFN)

Geri İleri