Halkın Katılımı

 

 

Örnek Çalışma:

Polonya-Odra Delta'da Halkın Katılımı

Odra Delta Doğa Parkı Projesi'nde
Halkın Katılımı (ODNP)

ODNP Projesi, Avrupa Birliği Kıyı Koruma Kurulusu (EUCC) - Polonya ( Ref: Internet ) ve Vereniging Natuurmonumenten ( Ref: Internet ) tarafından EUCC - Uluslararası Kıyı Birliği ( Ref: Internet ) işbirliği ile Ekim 2002 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan bir çalışmadır. Bu çalışmaya PIN-Matra programı adı altında olmak üzere; Hollanda Tarım, Doğa Yönetimi ve Balıkçılık Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı destek vermişlerdir.

Giriş

Odra Delta'sı; yüksek değerdeki doğa varlıkları ile birlikte tarım ağırlıklı bir kültürel peyzaja sahip bir küçük köy ve çok geniş bir sulak alanla çevrili olan kapsamlı bir lagündür. Odra Delta'sı, Polonya kısmında yaklaşık olarak 2900 Km² uzunluğunda olup, zengin flora ve fauna türlerine sahiptir. Odra Delta'sının kuzeydoğu kısmı; Wolinski Ulusal Parkı tarafından korunmaktadır. Odra Delta'sı, Avrupa Ekoloji Şebekesi (European Ecological Network - EECONET) dahilindeki önemli bir alan olmaktadır. Odra Delta'sı, göç yolları üzerinde bulunan önemli bir dinlenme sahasıdır. Odra Delta'sı; Doğu ve Batı Avrupa arasında göçmen kuşlar için önemli bir bağlantı olmaktadır. Odra Delta'sı ayrıca, Polonya’nın Avrupa Birliğine Kabulü'nde birinci derecede potansiyel 'Doğa-2000 Sahası' (Natura 2000 Site) seçilmiştir.

Taslak Proje

" Odra Delta Doğa Parkı (ODNP): Sürdürülebilir kalkınmaya bir geçiş olarak Aktif Doğa Yönetimi'ni göstermekte olup, " Polonya'da koruma alanının teşkili için gereken önlemleri geliştirecek ve uygulayacak ilk özel proje olma yolundadır. Her ne kadar civardaki özel arazileri de gelecekte içine almayı hedeflemiş ise de, ilk etapta EUCC-Polonya’nın sahip olduğu (halihazırda 1000 hektarlık) araziyi kapsamaktadır. Yoğun eğitim unsurları ile desteklenen sürdürülebilir tarım uygulamaları, rekreasyon imkanları ve düzenli bir su idaresi; Doğa Parkı’nı çevreleyen yerel toplulukların sosyo-ekonomik durumlarını geliştirmek için daha fazla katkıda bulunacağı için; en önemli hususlar olmaktadır.

Projeden beklenen esas sonuçlar aşağıda belirtilmektedir:

  • AB'nin Habitat ve Kuşlar Direktifinin önemli noktalarında işbirliği yapılması
  • Westpomeranian Vojvodship'da bu Direktifler hakkında halkın bilinçlendirilmesini güçlendirmek
  • Tarım, turizm ve doğa yönetimi arasında sürdürülebilir ilişkileri ilerletmek
  • Odra Delta'da denetim harici gelişmelerin ortaya çıkması halinde, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan azami derecede etkilenecek olan çiftçilerin ve yerel toplulukların dahil edilmesi hususunun teşvik edilmesi
  • Doğa yönetimi için gerekli olan; alan yönetimi, iletişim yönetimi, ilgili grupların katılımı ve bilgi birikimi ve uzmanlıkların değişimi yoluyla, EUCC - Polonya'nin kurumsal ve işlevsel kapasitesini güçlendirmek
  • Bu ayrıca; ortaya çıkışından sonra ODNP ve EUCC-Polonya'yı, doğa yönetimi, turizm ve sürdürülebilir tarım alanlarında yerel topluluklarla beraber çalışan lider konumdaki bir sivil toplum örgütü (STÖ) yapacak ve iyi bir gelişme için bir örnek olacaktır. Proje ayrıca, Polonya ve diğer CEE ülkelerinden gelen meslektaşlar için bir gösterim projesi olarak kullanılacaktır.
  • Natuurmonumenten ve EUCC - Polonya kuruluşlarından oluşan "ikili-yapı" ile; Doğa Parkı’nın kurulusunda Doğu ve Batı Avrupalı uzmanlar arasındaki bilgi değişimi

İlgili grupların katılımı için eylemler

Halkın katılımı alanındaki hedeflere ulaşmak için EUCC - Polonya, ilgili grupların katılımı eylemlerini başlatmıştır. İyi bir iletişim stratejisinin geliştirilmesi konusu, Park'ın kurulusundan önce gelmelidir. Hedef; yerel toplulukların sosyo-ekonomik refahını iyileştirmek amacıyla, kalıcı ve güvenilir bir gelir üretmek için, sulak alan doğa yönetiminin sürdürülebilir tarım ile nasıl birleştirilebileceğini göstermektir. İletişim ve halkla ilişkilerden edinilenler, gelen ziyaretçilerin; Doğa Parkı’nın görevini anlamak kadar, doğayı ve sürdürülebilir kalkınma sorunlarını da anlamasına yardım edecektir. EUCC - Polonya, Doğa-2000 çalışmasının, yerel toplulukların refahına nasıl yarar sağlayabileceğini ve düzenlenen yerel 'dinleme toplantıları'nda bunun nasıl sunulduğunu gösteren bir broşür üretip, uygulayacaktır.

Tarım (kapsamlı otlatma, taşınma, kültür-bitkileri-destekli tarım), turizm (eğitsel, çevresel ve tarımsal bakış açısı ile), ODNP dahilinde su-toprak yönetimi ve çevresindekiler için kılavuz ve tavsiyeleri kapsayan bir belge; uygun ilgili gruplar ile birlikte hazırlanacaktır.

Aşağıdakiler, aktif ilgili grup katılımı hakkındaki diğer eylemleri göstermektedir:

 

Sonuçlar

Halkın Katılımı ile bağlantılı önceki eylemlerin uygulanması ve ODNP'nin diğer amaçlarından sonraki doğal bir adım, 2005 yılında ilk özel koruma sahası olan ODRA DELTA DOĞA PARK'ının kurulmasıdır.

Geri İleri