Halkın Katılımı

 

 

Sözlük

Katılım

'Kıyı Yönetimi' ile ilgilenen veya etkilenen özel sektör, STÖ'ler, vatandaş grupları ve diğer kurumsal olmayan organizasyonlar ve bireylerin katılımı ve işbirliği.

Katılımı gerçekleştirmek için kurulan yapılar, esas yönlendirici konumdaki ilgili grupları, düzenli olarak yapılan genel forumlar, teknik paneller, haber bültenleri ve gerek duyulan farklı çalışma gruplarını kapsayabilir.
(Kaynak: King 1996 )

Halk (Kamuoyu)

Ulusal mevzuat veya tatbikat ile uyumlu olan bir veya daha fazla fiziksel veya yasal varlıklar, bunlara ait dernekler, birlikler veya gruplar.

İlgili Kamuoyu

Çevresel sorunlar üzerinde verilen kararlardan etkilenen veya etkilenebilecek kamu, süreç ile ilgilenen; çevre korumasına katılım sağlayan ve ulusal mevzuat ile uyumlu çalışan 'Sivil Toplum Örgütleri', ilgili organizasyonlar ve ilgili gruplar olarak tanımlanabilir. (Kaynak: UN EEC Bilgi Sağlama... Üzerine Sözleşme, 1998 )

Geri İleri