Halkın Katılımı

 

 

Giriş
 

Modül Hedefleri
Halkın Katılımına Giriş
Halkın Katılımı ve BKAY

Niçin Halkın Katılımı?
Amaçlar
Kazançlar
Riskler  
Uygulama

Halkın Katılımında Düzeyler
Teknikler ve Stratejiler
Halkın Katılımının Düzenlenmesi  
Halkın Katılımı ve ÇED
Yasal Çerçeve

Örnek Çalışmalar

Hollanda
Polonya
Rusya
Türkiye
Ukrayna  

Sonuç
Sonuçlar
Kaynaklar
Referanslar
Sözlük


 
 


 
Baskı sürümü (PDF dosya; hazırlık aşamasındadır)