Halkın Katılımı

 

 

Halkın Katılımına Giriş

Halk Katılımında Yapı

Kıyı alanlarının birçok farklı kullanıcısı bulunmaktadır. Yörede sürekli yaşayanlar, turistler, balıkçılar ve sanayi; kıyı alanlarını ve kaynaklarını kullanarak 'katılım' sağlamaktadır.

Gerçek kullanıcıların veya "halk"ın, kıyı alanı ile ilgili yönetime bir dereceye kadar katılması makul gözükmektedir. Devlet birimlerinin, kıyı kaynaklarının (tekrar-) dağıtılması hakkında politika geliştirdiği yerlerde, toplumdan gelecek destek, bu politikaların uygulanmasını mümkün kılabilir.

Halkın Katılımı; kıyı toplumunun ekonomik, sosyal ve çevresel gelişiminde karşılıklı olarak sorumluluğu ve yaklaşımı (mutabakatı) temin etmek için, kıyı alanını ilgilendiren karar sürecinde, gerçek kullanıcılar veya halkın katılımı için bir araç (yapı) sağlamayı hedeflemektedir .

Kıyı alanlarındaki karar süreçlerinde başarılı olabilecek bir Halkın Katılımı süreci; doğal kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması ile sonuçlanacak şekilde, kıyı kaynaklarının adaletli olarak (açık bir yönetim eliyle) dağıtılmasını sağlamalıdır.

Gereksinimler

Buradan açık olarak görülmektedir ki; halkın katılımı, karar sürecinden sorumlu olan kuruluşların ve planlanan kararların sonuçlarından etkilenen halkın arasındaki etkileşimde yer alan bir sürekli proses olmaktadır.

Böylesi bir etkileşim, en azından aşağıda belirtilen noktaları kapsamalıdır:

  • Ortaya çıkan çevresel ve sosyal sorunların üzerinde çalışılması için gereken yetki ve mekanizmalarca kullanılan karar sürecinin, halk tarafından tam olarak anlaşılma düzeyini yükseltmeyi sağlayan önlemler;
  • (Proje, plan veya program politika üretme veya bunların incelenmesi ve değerlendirilmesi gibi) bir eylemin durumu veya uygulanma aşamaları hakkında, ayrıca bilgiye erişim ile, bilgi ve diğer katılım türleri üzerinde yorum yapabilme hakkında halkın bilgilendirilmesi;
  • İlgili vatandaşların görüşlerinin derlenmesi, vatandaşların serbest kaynakların kullanımında tercih edilen seçeneklerine, alternatif geliştirme stratejilerine ve alınmış kararlarla ilgili diğer bilgilerin teminine olduğu kadar, proje görevlerine ve amaçlarına karşı yaklaşımları;
    (Canter 1996'den sonra revize edilmiştir.)

 

Finlandiya'nın batı tarafındaki Vyborg Körfezinin Kuzey Kıyıları,

Baltık Denizi (© BFN )

 

Kurgalsky Yarımadası civarındaki adacıklar,

Baltık Denizi doğusu (© BFN)

 

 

Geri İleri