Halkın Katılımı

 

 

Halkın Katılımında Düzeyler

Düzenlendiği yönteme ve karar verme sürecine dahil edildiği şekle göre, 'Halk 'ın Katılımı'; farklı " seviye " lerde tanımlanabilir .

'Halkın Katılımı', temel olarak 4 farklı seviyede olabilir:

  1. Sivil toplum
  2. Gerçek Katılım
  3. Sembolik Katılım
  4. Suistimal (Kötüye Kullanım)

 

Hırvatistan'da Tuna Balığı Üretimi

 

TUNA Balığı

 

Örnek: Tuna Balığı Üretimi, HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ın Vis Adasındaki TUNA Balığı üretimine "HAYIR"

Vis'in daha uzakça bir Dalmaçya adasında bulunan Komiza kasabasında, yıllardır bir balık fabrikası yer almaktadır. Geçmişte turistlere kapalı olan Ada'nın ekonomisi için bu fabrika oldukça önemli olup, esas üretimi olan SARDALYA balığı azalınca fabrika iflasa yönelmişti. İflası önlemek amacıyla, fabrika idaresi Tuna üretimini başlatma kararı almıştı. Yeni 'tuna üretim projesi' yörede yaşayanlara, Ada'nın ekonomik geleceği için bir tek seçenek olarak sunulmuştu.

Ancak fabrika yönetimi, plajlarla çevrili Komiza kasabasının neredeyse tam merkezine konuşlanmış olan bu eski fabrikanın kalmasına, hem de zengin biyoçeşitlilik ve el değmemiş doğasına dikkat etmemişti. Vis Adası ve kıyı alanları, çoğu ulusal ve uluslararası çevreci örgütlerce, Akdeniz'deki en önemli adalardan biri olarak tanınmıştır. Sözkonusu bu alan için o zamanlarda, birçok uluslararası (IUCN, WWF) ve ulusal (Çevre Bakanlığı, STÖ "Sunce" and UNDP) projeler uygulamaya konulmuştu. Tüm projeler, oldukça değerli olan biyoçeşitliliği korumaya çabalarken, diğer taraftan bölgenin geleneksel geçim kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla, sürdürülebilir kalkınma için fırsatlar sağlamaktaydı.

Akdeniz'deki tuna üretimi 90'lı yılardan bu yana, neredeyse tümüyle Japon pazarına yönelik olarak geliştirilmişti. Bunlar geleneksel uygulamalar olmayıp, çevresindeki habitatları tehdit eden organik kirlenmelerle sonuçlanmaktadır. Bu deneyim, zaten Hırvatistan'da yaşanmıştı. Çünkü Hırvatistan, İspanya'dan sonra Akdeniz'deki tuna üretiminde lider konumdadır. Tuna balığı, esaret altında yaşayamaz. Bu yüzden tuna üretiminde, doğadan yakalanan balıklar kullanılmaktadır. ICCAT'a göre son 30 yıl içinde, olgunlaşmış tuna balığı popülasyonu %80 azalmıştır.

Sonuçta tüm bu nedenler, Komiza'da yaşayan yerel nüfusu seferber etmişti. Medyadan da çok iyi izleneceği üzere, yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki sayısız tartışmalar sonrasında, bir 'halk oylaması'na (referandum) gitme karar alınmıştı. Eylem, yerel bir STÖ olan "Sunce" tarafından yönlendirilmiş olup, diğer birçok sivil toplum örgütünden de yardım almıştı.

Halk oylamasının sonuçları, %88 oranındaki seçmenin projeye karşı olduğunu göstermişti. Yerel bir halk oylaması yoluyla yeni bir tuna üretim projesi durdurulmuş olmaktaydı. Toplumun tepkisi, Hırvatistan içinde bu türde bir ilkti. Bu karar, Akdeniz'deki yabani tuna balığının korunması sürecinde önemli bir başarı olarak kabul edilmişti. Balık fabrikası için gereken çözüm henüz bulunmamıştır. Komiza kasabası, diğer sürdürülebilir kalkınma fırsatlarını araştırmaktadır.

Daha fazla bilgi için bağlantı:
http://www.sunce-st.org/

KULLANICI İÇİN SORU:

BKAY sürecinde yer alan çok sayıdaki 'Halkın Katılım' düzeylerini anlatınız.

 

Geri İleri