Halkın Katılımı

 

 

Halkın Katılımının Düzenlenmesi

Başarılı bir Halk ın katılımı sürecinin düzenlenmesi ve olumsuz yönlerinin azaltılması, kolay bir görev değildir. Grupların çokluğu, farklı bilgi türleri ve kamunun yer alabileceği olası değişik yöntemler; bu süreci karmaşık ve öngörülemez yapar.

Düzenleme Kriterleri

Bununla birlikte bazı kriterler, halkın katılım sürecindeki olumsuz yönleri başarılı bir şekilde azaltmakta diğerlerinden ayrılır. (ECOM Programı, 2002) :

 • projenin düzenleyicisi tarafından beyan edilen ve kendi katılımcılarınca paylaşılan açık olarak tanımlanmış olan hedefler 'i kullanın;
 • farklı alternatifler hazırlayıp, sunun ve bunların kıyı bölgesine etkileri için hazırlıklı olun: iyi iletişim sağlayan alternatifleri dikkate almayan halk toplantılarının bir anlamı olmaz;
 • nihai üründe halktan gelen açık geri-bildirim : yorumların ve nihai karardaki işbirliğinin analizi; Halkın Katılımı programı etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli bir kriterdir;
 • katılım için teknik desteği de kapsayan uygun bilgi 'nin alınabilirliği ve erişilebilirliği, ve süreç esnasındaki öğrenim fırsatları;
 • projenin gelişiminin ilk aşamalarındaki halkın katılımı; kamunun sona yakın aşamalarda ise karışması, pratik olarak geri-bildirim ve seçeneklilik prensiplerinin sınanması fırsatlarını ortadan kaldırabilir;
 • dikkate alınan tüm ilgili grupların katılımı : hiç kimse, herhangi bir ayrımcılıkla (cinsiyet, yaş, meslek, uyruk, kişisel özellikler gibi) bu süreçten hariç tutulamaz;
 • halkın katılımı sürecindeki şeffaflık ve sorumluluk , hedeflerin gerçekleşebilirliği; projedeki tüm teklifler, öneriler ve tazminatlar, süreçteki katılımcılar için sağlanan belgelere yansıtılmalıdır;
 • proje takvimi ile ilişkin olarak sürecin koordine edilmesi (örneğin ulaşım güçlüğü bulunan alanların olması durumunda); yerel, bölgesel ve federal düzeylere ait olan ilgili grupların zamanlanmış katılımını ifade eder;
 • proje sahası hakkında, yerel gelenekler ve imkanları dikkate alan proje sahası ve uygulamaları hakkındaki tartışmalar ve katılacak yerel unsurlara ait fırsatlar ile ilgili konum-özellikli organizasyon ;
 • hak ve sorumlulukların dengelenmesi - yeterince hak sahibi olmayan bir grup, sürecin gerektirdiği sorumlulukları yerine getiremez; genişletilen haklar, alınan kararların ortaya çıkardığı etkilerin büyük bir sorumluluğunu da beraberinde getirir;
 • rasyonellik - halkın katılımı sürecinin düzenlenmesi için denenmiş temel yöntemlerin kullanımı ve sonuçlarının denetlenmesi, yasal olarak teşkil edilen mevzuata güçlü bir bağlılık.

Finlandiya Körfezi'nin güney kıyıları,
Baltık Denizi doğusu (© BFN)

 

KULLANICIYA BİR SORU:

Halkın katılımını düzenleme konusundaki temel ilkeleri listeleyiniz.

Geri İleri