Halkın Katılımı

 

 

Halkın Katılımı ve BKAY

BKAY kapsamında Halkın Katılımındaki Esas Amaçlar aşağıda verilmektedir:

 • güncel bilgi ve deneyimlerin, planlama ve yönetim süreci ile gerçek anlamda bütünleşik olmasını sağlamak;
 • tanımlanan çözümün kalitesini ve belirli bir koşula uyumunu garanti etmek;
 • kararların gerçekten uygulanmasında katılımı artıran uygun planlama ve sorun tanımı;
 • yönetim kararlarının biçimlendirilmesinde halkın ihtiyaçlarını ve önceliklerini gözetmek.

  (ref: Renard 1986)

BKAY sürecini başlatmak için Halkın Katılımındaki anahtar ilkeler aşağıda verilmektedir :

 • programlar, doğrudan ve dolaylı olarak tüm katılımcıların ve daha geniş bir topluluğun aktif katilimi için uygun fırsatı sağlamalıdır;
 • süreç; açık ve şeffaf, uygun bir medyayı kullanan, erişilebilir veri ve bilgileri bütünsel ve adaletli olarak isleyen bir yapıda olmalıdır; bazı çatışmaların olması beklenmeli ve çözülmelidir;
 • mümkün olan yerlerde katılımcılar, ortaklaşa anlaşma ve eylemler için çalışan kurumları adına, gelişmelere sorumluluk alarak katılmalıdırlar; bu çalışma iyi bir liderlik gerektirir;
 • mevcut yerel kuruluşlarla birlikte çalışılmalı ve siyasi destek kazanmak için her türlü çaba sarf edilmelidir;
 • uygun mekanizmaların ortak bir zemin arayışına odaklanacak şekilde, yerel koşullara, sorunlara ve tüm katılımcıların ihtiyaçlarına bağlanması gerekir;
 • katılımcılar; sürdürülebilir bir kıyı için uzun vadeli öngörülerle, ilgi alanlarındaki çeşitliliği tanımak ve paylaşımlı bir öğrenim sürecinde beraber çalışmak konusunda kararlı olmalıdır;
 • katılım; yalnızca sorun çözme üzerine odaklanmamalı, ekonomik zenginlik fırsatlarını ve ayrıca daha geniş sürdürülebilir gelişme hedefleri ile uyumlu bir koruma işlemini de dikkate almalıdır.

Finlandiya Körfezi doğusundaki kıyı sazlıkları,
Baltık Denizi (© BFN)

Finlandiya Körfezi'nin Rusya kısmında yer alan batık gemiler,
Baltık Denizi (© BFN)

Geri İleri