Halkın Katılımı

 

 

Modül Hedefleri


Bu modülün esas amacı, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimindeki Halkın Katılımının önemini okuyucuya tanıtmaktır
.


Modül sonunda okuyucu, aşağıda belirtilen hususları yapabilir:

  • Halkın Katılımındaki esas amaçlar, faydalar ve risklerin tanımlanması;
  • "halk" ve "katılım" kavramlarının ne anlama geldiğinin açıklanması;
  • Halkın Katılımındaki farklı sosyal " düzeylerin " açıklanması;
  • Halkın karar vermeye katılımında farklı tekniklerin uygulanması ve halkın katılımının düzenlenmesi açısından bunların sonuçlarının bilinmesi;
  • Halkın Katılımı stratejilerinde esas bakış açısının tanımlanması;
  • Rusya, Hollanda, Polonya, Türkiye ve Ukrayna'daki Halkın Katılımı ile ilgili örnek çalışmalarda uygulanan farklı yaklaşım, teknik ve stratejilerin bilinmesi.

 

 

 

Geri İleri