Örnek Çalışma - Kavala Kıyı Bölgesi


BKAY için Olumlu ve Olumsuz Sonuçlanan Uygulama Örnekleri

KİM

BKAY süreci veya projesinde koordinasyonu (eşgüdüm) sağlayan birim veya lider katılımcı (kısa bir açıklama ile)

Kavala Prefectural Authority (GR).
(Kavala Mülki İdaresi)
Bölgesel İdare ile Belediyeler arasındaki Yerel İdari Makam.

NEREDE

Konum (topluluk, il, ülke)

Kavala kıyı bölgesi, kuzeydoğu Yunanistan, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi.

NE ZAMAN

Süreç ne zaman başladı? Devam ediyor mu?

1998 ve halen devam ediyor

NASIL

Süreci kim başlattı? ve/veya finanse etti? Bu, programın bir parçası midir?

Terra Kıyı Alanları Yönetim Projesi (ERDF)'ni kısmen kapsayan ve AB Terra Programı tarafından finanse edilen bir eylemdir. (Article 10 - ERDF)

TEMEL KONULAR

Anahtar konular, temel sorunlar ve çatışmalar nelerdir?

Kavala Mülki İdare alanı: 2113 km². Nüfus: 150,000. Kıyı uzunluğu: 180 km. 11 Belediye dahildir (6 kıyısal yerleşim ile). Ekonomi: tarım, balıkçılık, kültür-balıkçılığı, mermer çıkarılması, petrol üretimi ve rafinerisi, ticaret, turizm.
Kıyı karakteristikleri: kumsal plajlı kayalık uzantılar, plansız imar dokusundaki yazlık evler ve düzensiz kasabalar.
Etkin ekosistem: RAMSAR anlaşmasına göre korunmakta olan Nestos Deltası ve lagünleri.

Bölgenin temel sorunları:

  • Kıyıdaki plansız kentleşme
  • Yoğun tarım, ormanlık alanda yasa-dışı besicilik (breeding), turizm gelişmeleri, denetimsiz yapılaşmalar, bayındırlık işleri, vs. faaliyetlere bağlı olarak kıyı ekosisteminin bozulması

İdari sorunlar:

  • Alansal ve gelişme planlaması üzerinde Merkezi ve Yerel Yetkililer arasındaki eşgüdüm eksikliği. Yetki tartışması.
  • Kalkınma planlarının hazırlanması ve izlenmesi için Yerel İdaredeki (Mülki Birimler ve Belediyeler) yetersiz insan kaynakları ve teknik imkanlar (örnek: güncellenmiş ve doğru haritaların bulunmaması).
  • 'Kırsal' - 'Kıyısal' gelişim için karmaşık ve sabit (durağan) olmayan mevzuat

GELİŞME ve DEVAMLILIK

Proje / süreç izlenmekte midir?

Eğer yoksa: gelişme ne zaman durmuştur ve esas nedeni ne olmuştur?

Projenin devam etmekte olan 3 temel bölümü aşağıda verilmektedir:

  1. Bir kıyı gözlemevinin kurulması ve işletilmesi
  2. Taslak bir BKAY planının hazırlanması ve bir BKAY sürecinin oluşturulması
  3. Avrupalı ortaklar ile bilgi ağı kurulması ve sonuçların diğer yerel Yunan Yetkililere bildirilmesi

ALINAN DERSLER

Bu örnekten ne tür bir ders alınabilir? Kısaca karakterize ediniz

Halk desteğinin kazanılması ve yerel idare işbirliğinin sağlanması için, öncelikle kıyı konularına ve sorunlarına ait çözümler ile pratik araçların belirtilmesi gerekir. (örnek: kıyı alanları yönetiminde CBS uygulamalarının kullanımı).

DAHA FAZLA BİLGİ

Bağlantı kurulması yoluyla daha fazla bilgiyi kim temin edebilir?

George Kritikos

Adres:
Kavala Prefecture Development Agency
tel: 0030-51-291285
faks: 0030-51-291286
e-posta: aenak@otenet.gr