Örnek Çalışma

Wadden Denizi - Deniz Çevresinin Korunması İçin CBS Kullanımı

Wadden Denizi gemi-taşımacılığında, özellikle Almanya'nın önemli limanları için önemli bir rota durumundadır. Ancak, Wadden Denizi kıyılarındaki içsel gel-git (med-cezir) hareketleri; deniz kirlenmesi açısından çok duyarlı olmaktadır. Çevre koruması 3 öğeli bir sorumluluk yapısında algılanmaktadır. Bu yüzden Wadden Denizi için, Çok Hassas Deniz Alanı (Particularly Sensitive Sea Area; PSSA) statüsü verilmesi olasılığı araştırılmıştır. PSSA statüsü, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (International Maritime Organisation; IMO) tarafından verilmektedir. Bu statüyü alabilmek için bölgenin; belirli çevresel, sosyal ve bilimsel kriterleri sağlaması beklenir. Böyle bir statünün tayin edilmesi halinde; deniz kirlenmesinden korunma düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, gemi-taşımacılığının uygun şartlarda yapılması gerekli olabilir.

Yüksek çevresel değeri olan ve potansiyel denizcilik riski olabilecek bölgelerin konumunu belirlemek için CBS kullanılarak bir fizibilite (yapılabilirlik) çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Wadden Denizi-PSSA (bölgesi) hudutlarının belirlenmesi için öneriler yapılabilir.Detaylar için tıklayınız.

Aşağıdaki haritalarda, akım hassasiyeti (çevresel olarak önemli) olan ve denizel ulaşım faaliyetlerinin yer aldığı bölgeler (potansiyel tehlikeler) gösterilmektedir. Bu haritalar birleştirilerek, en fazla risk altında olan ve risk yaratan bölgelerle ilişkilendirmek amacıyla, bir PSSA alanı için potansiyel sınırların belirlenmesi mümkün olabilir.

Bu çalışmaya bağlı olarak, 9. Wadden Denizi Üçlü Konferansı (9th Trilateral Wadden Sea Conference) dahilinde Bakanlıklar; Wadden Denizi-PSSA bölgesinin kurulması amacıyla, IMO'ya 'ortak teklif' verilmesi için karar almışlardır. 'Wadden Denizi PSSA Teklifi' konusunda detaylı bilgilerin ve yapılan fizibilite çalışmasının tam bir kopyası, aşağıda verilen Internet sitesi (download) ile alınabilir: http://cwss.www.de/tgc/pssa/pssa.html


Detaylar için tıklayınız.