KAY Elemanları
Kıyı Alanları İdaresi
Düzenlemeler
Hedefler Etik
Örgütsel yapı Yasal çerçeve Geleneksel ve sosyal normlar Emniyet
Kaynaklar
Gelişme
Bütünleşim
Eşgüdüm
Katılım
Kıyı Alanları Yönetimi
Problemin
Tanınması
Planlama
Gerçekleştirme
Değerlendirme
Araştırma
İnceleme
Veri Toplanması Politika Geliştirme Karar Verme Planın İcra Edilmesi İşletme ve Bakım İzleme Değerlendirme ve Bakış
Kıyı Alanları Yönetim Elemanları ve Kapasiteleri
Eğitim ve bilgilendirme programı Ekolojik veri tabanı Sistem analizi Karar destek sistemi Düzenleyici ve düzenleyici-olmayan önlemler İşletsel mevzuatlar Nesne tabanlı izleme şeması Nesne-yönelimli değerlendirme
Araştırma Demografik ve ekonomik istatistikler Doğal sistem
Sosyo-ekonomik sistem
Kullanıcı fonksiyonları
Yönetim sistemi

Fayda/maliyet, çok-kriterli ve ekolojik-ekonomik (eko-eko) değerlendirme

 

Fon bulma mekanizmaları Yaptırım
Bakım
Tehlike yönetimi
Araştırma ve analiz hizmetleri Katılımcı ve kullanıcılar için açık prosedür izlenmesi
Halkın katılımı Doğal kaynakların maliyeti Çok-disiplinli işbirliği Katılımcılar ve kullanıcılar için açık planlama prosedürleri Rehberler

 

Uzaktan algılama ve CBS veri-tabanı Halkın duyumları
(Kamuoyu)