-- Bazı olası kriterler --

- Heyecan duyan ve bilgilere doygun olan ziyaretçiler, yeni bilgileri evlerine götürürler, kendi arkadaşlarını deneyimlerini paylaşma konusunda cesaretlendirirler ve böylece tatil beldesi için sürekli olacak bir iş kolu sağlamış olurlar.

- Yerel halkın incitilmemesi için, belirli gelenekler ve alışkanlıkların yaşatılmasına saygı duyulması gerektiği, ziyaretçiler tarafından anlaşılması zorunlu olan bir konudur.

- Toplumlar turizmin başarısını, sadece ziyaretçilerin sayısı yoluyla değil, ayrıca kalış sürelerinin uzunluğu, harcadıkları para miktarı ve deneyimlerinin kalitesi yoluyla da ölçerler.

- Turistler, sadece tatil yerleri hakkında birşeyler öğrenmekle kalmaz, ayrıca daha detaylı incelemelerle artırdıkları gezi deneyimleri yoluyla, beldenin kendi kişiliğinin korunması için nasıl yardım edilmesi gerektiğini de öğrenmiş olurlar.

- Turistik kalkınma ve turist sayıları, yerel kaynakların kabul edilebileceği sınırlar içinde tutulur. Böylece, çevrede oluşturabilecekleri zararlı etkilerin asgari tutulması mümkün olabilir.
- Yerel nüfusun gereksinimleri, karar alma sürecine katılımın azami oranda tutulmasıyla karşılanır. Turizmdeki iş kolları, yerel halka iş vermek ve onları eğitmek, yerel gereçleri satın almak ve yerel servisleri kullanmak için, ellerinden gelenin en iyisini yaparlar.
- Biyoçeşitlilik, gelecek kuşaklar için doğal varlıklardan oluşan bir sermayenin miras olarak bırakılmasını sağlayacak şekilde genişletilmeli ve devam ettirilmelidir.