Aşağıda belirtilen turizm türleri, turistik ürünlerin çeşitlendirilmesi ve kıyı üzerindeki baskıları kaldırmak için geliştirilebilir:

-Konferans turizmi,
-Sağlık turizmi (termal ve sıcak kaynak suları, çamur banyoları, kondisyon merkezleri),
-Spor turizmi (falez tırmanışları, mağara bilimi, at binme yolları, bisiklet parkuru),
-Kültürel turizm,
-Ekolojik turizm (bataklık, mağara, kuş gözlemciliği),
-Eğitim turizmi,
-Avcılık turizmi,
-Şans oyunları turizmi ve,
-Diğer turizm türleri.