Olası cevaplar:

  • Eğlence gemilerinden, tatil evlerinden, kamp alanlarından ve otellerden gelerek ötrifikasyona katkıda bulunan atıklar
  • Botla dolaşma, jet-ski gibi deniz sporlarının yapılması, atıkların (petrol ve yağ emisyonu) çevreye yayılması ile sonuçlanmaktadır.
  • Botla dolaşma, jet-ski gibi deniz sporları gibi gürültülü faaliyetler, özellikle yavrulama mevsim sırasında yaban hayatını rahatsız etmektedir.
  • Kayıklarda kullanılan çürümeyi önleyici (antipas) boyalar, deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.
  • Rereasyonel balıkçılık, balık popülasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
  • Yetersiz planlama, uygun olmayan rekreasyonel toprak kullanımı; değerli habitatları ve peyzajları yok edebilir.
  • Yeraltısuyu rezervleri, yüksek turistik talep yüzünden azalmaktadır.
  • Yaşayan çevrenin yok edilmesi veya parçalanması, biyoçeşitlilik kayıplarına yol açmaktadır.