Cevap:

Kuron Lagün bölgesinde "Sürdürülebilir Turizm Kalkınma Proğramı"nın başarılı bir şekilde uygulanması için öncelikler aşağıda belirtilmektedir:

1. yerel ölçekteki turizmin kalkınmasında halkın katılımı ve şebekelerinin kurulmasının kolaylaştırılması

2. Turizmde tutarlı bir bölgesel bilgilendirme sisteminin yaratılması