Doğru cevap:

Evet, gelecek 20 yıl içinde 65 yaşın üzerindeki nüfusun 17 milyona kadar artması, Avrupa için önemli bir özellik olmaktadır.
50 veya 60 yaşın üzerindeki belirli bir yaş grubuna giren insanlar, seyahat etme deneyimine sahip olmakta ve daha önceden bu grupta yer almadığı şekilde seyahat etmeyi sürdürmektedirler.
Bu durum, özellikle farklı turizm bir biçimini talep edenler açısından, turizmin önemli gerçeklerinden biridir.
Turizm, doğal ve kültürel miras ile ilgili olduğundan, (Avrupa Birliği içinde de en hızlı olarak büyüyen) oldukça hızlı gelişen bir sektördür.