Olası cevaplar:

  • Deniz sporları için kullanılan kayıklar (botlar), tatil evleri, kamp yapılan yerlerden ve otellerden gelen atıklar, ötrifikasyona (aşırı bitkilenme) katkıda bulunmaktadır.
  • Kayık ve su kayağı sporları, petrol ve yağ emisyonları ile sonuçlanır.
  • Kayık ve su kayağı sporları gibi gürültü çıkaran faaliyetler, özellikle kuluçka dönemindeki yaban hayatını rahatsız etmektedir.
  • Kayıklarda kullanılan çeşitli boyalar, deniz hayatına hasar verebilir.
  • Rekreasyonel balıkçılık, balık popülasyonuna zarar verebilir.
  • Yetersiz planlama ve rekreasyonel açıdan uygun olmayan arazi kullanımı, ekosistem açısından değerli olan habitatları ve peyzajı bozabilir.
  • Yeraltı suları kaynakları, turistlerden kaynaklanan aşırı talepler sonucunda yok edilebilir.
  • Yokedici çalışmalarla canlı çevrenin parçalanması, biyoçeşitlilikte azalmalara neden olabilir.