Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama Örnekleri / (Arktik) Kutup Turizmi


TANIMLAMA

Anahtar Kelimeler
Yukarı Enlemlerdeki (Kutup Bölgesindeki) Turizmin sorunları ve Çatışmaları

Son zamanlarda, Avrupa’daki yüksek enleme sahip bölgelerdeki (kutup) turizmi, giderek daha popüler olmaktadır. Rusya’daki ekonomik sorunlardan dolayı Dünyanın en geniş buzkıranları bile, kutuplarda yapılan turistik deniz gezilerinde yer almaya başlamıştır. Kutuplardaki kıyı alanları, turistler için oldukça çekicidir. Avrupa’nın Ruslara ait kısmı, iki esas grup olarak alt bölümlere ayrılabilir:

  • Barents Denizi ve Beyaz Denizin Kıyıları Barents Denizi ve Beyaz Denizin Kıyıları, kısmen yerleşime açılmış bölgelere sahiptir. Ancak temel yollar, avlanma evleri veya önceki zamanlardan terk edilmiş yerleşim alanları bulunmaktadır.
  • Kutup bölgesindeki adalar denizi Franz Josef arazisine ve Nova Zembla adalarına yapılan geziler, Kuzey Kutbundaki nükleer buzkıranla veya helikopterle (bazen de uzun kilometreler boyunca kayakla) bile gerçekleştirilebilir. Bu bölgeler, kalıcı bir nüfusa sahip değildir. Buradaki altyapı, ya hiç yoktur ya da gelişmemiş durumdadır.

 

Esas Sorunlar

Kutup turizmindeki çatışmalar aşağıda belirtilmektedir:

Yetersiz altyapı Sözde kutup çöllerini ziyaret ederken, çok istekli olsalar bile bazen turistler de sürdürülebilir nitelikte bir davranış gösteremezler. Örneğin özel olarak inşaa edilmiş tahtadan patikaların kutup adalarında olmaması (aşağıda belirtilmiştir), ince bitki örtüsünün ayaklar altında kalmasına neden olmaktadır. Bu ortam karşısında üzülmelerine karşın, turistler bu durumdan kaçınamamakta veya durumu değiştirememektedir. Üstelik bu bölge için kapsamlı bir altyapı kalkınma proğramı öngörülmemektedir. Çünkü, kutup turizmi ile uğraşan az sayıdaki tur operatörü, büyük çaplı yatırımlarla ilgilenmemektedir. Alana girişlerin kontrol altında olmamasından dolayı, hiçbir kimse gelenleri zorlayamamaktadır. Başka bir örnek ise, Franz Josef toprak parçasıdır. Yasal olarak bir özel koruma alanıdır ancak, sürekli olarak koruyucu bir hizmet verilmemektedir. Bu yüzden, alandaki turizm gerçekte kontrol altında bulunmamaktadır. Resmi olarak bölgesel doğa koruma yetkililerini temsil etmek üzere gelen özel gözlemciler, kutup gezilerindeki ekiplerin içinde yer almaktadır. Henüz bu kişiler, (kendi meslekleri olmadığından) koruma işinde yeterince kalifiye olmayıp, tur operatörlerine bağlıdırlar. Çünkü seyahat firması bunlara, (lüks lokantalarda ücretsiz yemek gibi) turistlere sağlamış olduğu yüksek kalitedeki hizmetlerden de yararlandırmaktadır.

Doğal süreçlerin gözardı edilmesi Kutup bölgelerindeki yaşam; küçük yerlerde yüksek düzeyde yoğunlaşmaktadır (bitki örtüsü, kuş toplulukları, fok balığı yuvaları, mors kıyısı ve buzlu zeminler). Bu beldeler, hem turistler ve hem de doğa canlıları için oldukça çekicidir. Bununla birlikte rehberler, sık sık doğa canlılarının bulunduğu alanlardan yaya veya kayık gezileri yoluyla geçmektedirler. Üstelik böyle alanlar, özellikle turistlerin bindiği buzkıranlardan gelen helikopterler sırasında ziyaret edilmektedir.

Turistik kalkınma iyi planlanmamaktadır. Faaliyetler, sadece kısa vadeli bir bakış açısıyla (dar bir vizyonla) planlanmaktadır.


 

Tur operatörlerinin yetersiz çevresel bilgilere sahip olması Kıyı falezleri üzerindeki kuş topluluklarına (kolonilerine) buzkıranlarla yapılan geziler, kuş yuvalarına ve yavrularına zarar veren helikopter gezilerine nazaran tehlikeli değildir. Motorlu gemiler kullanılarak turistlerin Deniz aygırlarını (morsları) veya kutup ayılarını görmek ve daha iyi fotoğraf pozlarını (görüntülerini) yakalamak amacıyla yukarıdan ve yakın plandan izlemesi, hayvanlar üzerinde bir baskı yaratmaktadır. Bununla birlikte bu bölge, turistlerin büyük paralar ödeyerek geldiği bir cazibe merkezidir. Kazancın büyük olması nedeniyle tur hizmet sağlayıcıları, yetersiz çevresel bilgilerine karşın, turistleri memnun etmek amacıyla, aşırı bir çaba ve eğilim göstermektedirler.

Düşük düzeyli eğitim Tur operatörlerinin (gezi düzenleyicilerin) ve kutupta çalışan rehberlerin çevresel bilgisi, her zaman yüksek düzeyde ve yeterli olmamaktadır. Genellikle bunlar, hiç bir özel bir profesyonel eğitim ve sertifikaya sahip değildir. Hem tur operatörleri ve hem de turistler için bir Kutup Kıyıları için Davranış Kuralları bulunmamaktadır
(Not: Davranış Kuralları - İng: Code of Conduct - yasalarda yer almayan esaslar olup, bir veya daha çok sayıdaki kuruluşun, uygulanması açısından aynı fikirde olduğu kurallardır).
Bir tur operatörü, gerekli olan belgelerin hiçbirine sahip olmasa bile, hiçbir yetkili bu tur operatörünün faaliyetlerini kontrol etmemektedir.

Gözardı Edilen Taşıma Kapasitesi Yüksek kutup bitki örtüsü, aşırı derecede duyarlı aşırı derecede de yavaş rehabilite olurlar. Çok sayıdaki turistin yüksek enlemli (kutup) bölgelerini ziyaret etmesi; bitki örtüsünün etkilenmesine yol açmaktadır (örneğin; Franz Josef bölgesindeki adalar denizi, yaz mevsiminde yaklaşık olarak 1000 turist tarafından ziyaret edilmektedir).

Doğal Kaynakların Bozulması Kutup çevresindeki bozulma, yetersiz ulaşım araçlarının kullanımından kaynaklanmaktadır. (Avcı-turist takımları, küçük -caterpillar- traktörlerce av alanlarına taşınmaktadır). Bu bölgede bol bulunan permafrost (Arktika’da sürekli donmuş halde kalan) katmanın bozulduğu ve hatta yokedildiği çoğu durumlarda, daha fazla peyzaj erozyonuna ve sonuçta da dar ve derin vadilerin oluşumuna yol açılmaktadır.


Aktörler, Yer ve Zaman
 
VICAAR Temsilciliği (“Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu Araştırmasında Zafer” - “Victory in the Arctic and Antarctic Research”); 1991 yılında St. Petersburg’ta kurulmuştur. Temsilciliğin müdürü, Dr. Victor Boyarsky olup, ünlü bir kutup bölgesi kaşifi ve "TRANSANTARCTICA Uluslararası Seyahat" ve "Uluslararası Kuzey Kutbu Seyahat Projesi" üyesidir. Dr. Victor Boyarsky, Kuzey Buz Denizini (Arktika Okyanusunu), Rusya tarafından Kanada’ya kızak ve kayık kullanarak geçmişti. Buradaki ekip; profesyonel bilim adamları ve kutup kaşiflerinden kuruludur. Bunlar, lojistik denetim elemanı ve yön gösteren rehberler ile proğramın yapımcılarıdır.

 

VICAAR turizmde, eğitsel amaçlara ve doğa güzelliğinin korunmasına odaklanmıştır. VICAAR müşterilerine; eğlenmek, tek ve büyüleyici bir yaban hayatı bölgesinin değerini bilmek ve vahşi doğa hakkında birçok detayı öğrenmek için bir zaman ve fırsat vermektedir. VICAAR Proğramları, çevrede asgari etki yapacak şekilde bütün katılımcıların azami güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. VICAAR turizmin bu biçimini; daha çok sürdürülebilir bir tarzda geliştirmeyi planlamaktadır.

Yaklaşım

Sürdürülebilir Arktika (kutup) turizminin gelişmesi konusundaki faaliyetler için, özel bir finans kaynağı sağlanmamaktadır. VICAAR’ı çevre dostu olmaya götüren neden, büyük ölçüde ekip zihniyetine dayanmaktadır 

 

 

 

Karakter

Arktika turizmini daha çok sürdürülebilir yapmak amacıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin esas biçimlerini kullanma eğilimi sözkonusudur:

  • Turlar ve özel geziler sırasında çevresel eğitimin geliştirilmesi
  • “En iyi uygulama”nın gerçekleştirilmesi
  • Doğa koruma konularında yerel nüfustaki bilinçlenme düzeyinin yükseltilmesi
  • Mümkün olan yerlerde uygun altyapının yaratılması

Daha fazla bilgi

Bağlantı için İnternet adresleri:
http://www.vicaar.spb.ru/company.htm;
E-posta: vicaar@mail.wplus.net 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top