Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama Örnekleri / Belek - Türkiye


TANIMLAMA

Anahtar Sözcükler
Sürdürülebilir Turizm, Özel Sektör Yatımcıları, Paydaşların Katılımı, Katılımcıların İşbirliği

Kim, Nerede, Ne zaman
Koordinasyon Kurulu: Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB).
"BETUYAB"; bir yönetim birliği olarak 1988 yılında Turizm Bakanlığının desteği ve yönlendirmeleri ile Bölgenin yatırımcı şirketlerince kurulmuştur. "Belek Turizm Merkezi"nde yatırım yapan her bir şirket, "BETUYAB"ın bir üyesi olmak zorundadır.
Konum: Antalya, Serik, Türkiye
Ne zaman: Süreç, 1988 yılında başlatılmış olup, halen devam etmektedir.

Nasıl
"BETUYAB"ın hedefleri ve faaliyetleri; yatırımcılar, yörede ikamet edenler, resmi birlik ve kuruluşlar ile ilgili bakanlıklar (Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, vs.) arasında işbirliği yoluyla gerçekleştirilmektedir. Destek, Hacettepe Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesini de içine alan çeşitli üniversitelerin danışmanlık birimleri tarafından verilmektedir. Altyapı katılım payı, projenin başlangıcında her bir "BETUYAB" üyesinden toplanmış olup, o zamandan bu yana da aylık abone ücreti alınmaktadır. Yüksek proje maliyetleri, Bakanlıklar, kuruluşlar ve "BETUYAB" yatırımcıları tarafından (üçte birlik) eşit payla finanse edilmektedir.

Özellikler
Proje; "Belek Turizm Merkezi"nde sürdürülebilir turizmin yerleşmesini hedeflemektedir.
Proje; Türkiye’de bir ilki oluşturması ve yöredeki tüm yatırımcılar, Bölge’nin gelişmesi amacıyla, "BETUYAB" gibi bir kuruluşa yönetimi devretmiş bulunması bakımından dikkat çekmektedir
.

  

Projenin Sonuçları
- Proje; Türkiye’de bir ilki oluşturmaktadır.
- Proje ile; Bölge’nin gelişmesi amacıyla yöredeki tüm yatırımcılar, "BETUYAB" gibi bir kuruluşa yönetimi devretmiş bulunmaktadır.

  • Turizm Bakanlığı, sürdürülebilir turizmin kalkınmasını destekleyen daha fazla bir turizm yatırımı olmadığı sürece, yeni yatırımlara izin verilmemesine karar vermiştir.
  • Bütün turizm kuruluşları, üç atıksu arıtma tesisine bağlanmıştır. Bırakılan arıtılmış atıksu, tamamen temizlenerek doğaya geri verilmekte ve bir miktar su ise sulamada kullanılmaktadır.
  • Yüksek mali bedeller ve zaman planlaması gerektiren altyapı projeleri, "Belek Turizm Merkezi"den önce tamamlanmıştır.
  • Üniversitelerin bilimsel danışmanlık birimleri tarafından desteklenen sivrisineklere karşı kampanya (evlerde ve plajlarda görülen sineklerin yokedilmesindeki başarı oranı %90’dır).
  • Üniversiteler, biyolojik çeşitlilik üzerine belgeler yayınlamak, ekolojik altyapı ve bölgesel çeşitliliğini araştırmaya devam etmektedir.
  • Bilinçlenmeyi artıran ve üç kitap ile çeşitli posterleri kapsayan çalışmalar, ayrıca yayınlanmış bulunmaktadır ("Belek’te 100 Kuş Türü", "Belek’te 250 Bitki Türü" ve "Belek’te 20 Endemik Bitki Türü").
  • Yangın vanaları, bölgenin korunması için ormanlara yerleştirilmiş, Bölge topoğrafyasının üstesinden gelebilecek nitelikte olan yangınla mücadele ekipmanları satın alınmıştır.
  • İşe alınan ve aylıkları "BETUYAB" tarafından ödenmekte olan iki itfaiye görevlisi, tüm yıl boyunca görev başında kalmaktadır. Bu ekip, orman yangınları açısından riskin yüksek olduğu mevsimlerde ise 4 ilave personel ile desteklenmektedir. Yangınları ve olası tehlikeleri önlemek için donatılan iletişim sistemleri, merkez olarak hizmet veren "BETUYAB" bürosuna kurulmuştur.
  • Çeşitli projeler, protokoller ve ortak işler, sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile birlikte yapılmaktadır.

Çıkarılan Dersler

"Belek Turizm Merkezi"nin başarısı; üniversitelerden verilen danışman desteği ile birlikte, organizasyonun yeni ve farklı doğası ile ilişkilidir.
Geleceğe yönlendirilen ve bilimsel tabanlı yapılan çalışmaların önemi büyüktür.
Yatırımcıların özel ve kamu olarak ayrılmaması, devlet tarafından güven verici bir davranış olarak desteklenmiştir. Özel sektör ve yerel halk, kendilerini birlikte çalışmak konusunda cesaretlendiren "BETUYAB"ı bölge için ilginç ve gerekli bulmaktadırlar.

Yorumlar

Turizm taşıma kapasitesi; ekosistemleri ve altyapıları daha fazla bir turizm yatırımını destekleyemeyeceği anlaşılan bölgelerde uygulanmalıdır. Bununla birlikte, düşük kapasiteli mevsimdeki turizm faaliyetleri teşvik edilmelidir. Özellikle Belek, uluslararası nitelikte bir golf merkezi olarak ün kazanmıştır.

 

 

Uzlaşılan noktalar
Katılımcıların işbirliği, sürdürülebilir turizm için oldukça önemli araç konumundadır .

Bağlantı kurmak için detay bilgiler

Sirer Aydin, Genel Müdür Yönetim Bürosu: Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Kuzgun Sokak No:88/1 06540 Aşağı Ayrancı - Ankara Türkiye Tel: 0-312- 441 54 27 – 441 67 22-23; Faks: 0-312 - 441 54 28
Antalya Bürosu Belek Turizm Merkezi İskele Mevkii P.K. 3207500 Serik-Antalya Türkiye Tel. (0242) 725 56 92-93; Faks: 0-242- 725 56 94

 

Kaynak

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/success/tour3.htm


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top