Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Kingisepp Bölgesi, Rusya

Lokasyon

Rusya kıyılarının büyük bir kısmında turizm, tesadüfi ve plansız bir şekilde geliştirilmiştir. Ancak bu durum, büyük çevresel ve sosyal sorunlara yol açmıştır. Batılı ve Rus turistlerin faaliyeti, daha çok altyapının geliştirilmesi ve amaçlar açısından önemli derecede bir fark yaratmıştır.

Ruslar boş zamanlarını, çoğunlukla doğal plajlar, (son dönemlerde pahalı olmayan ve etkin ağlar yoluyla yapılan) amatör balıkçılık ve (avlanma yasağı olan dönem dahil) avcılık gibi doğada yapılan etkinliklerle harcamaktadır. Bu etkinlikler ise, uzun yıllar boyunca uygulanan geleneklere ve yöre tarihine dayanmaktadır.Kıyı mevzuatının değerlendirilmesi

Kuzeybatı Rusya’da kıyı mevzuatı yaklaşımının değerlendirilmesi, sürdürülebilir turizm konusunu kapsamaktadır. Bu amaçla, (Leningrad Bölgesindeki) Kingisepp Bölgesine ait kıyı alanının, bütünleşik olarak geliştirilmesi hedefine yönelik olarak pilot proje uygulamaya konulmuştur. Pilot proje, EUCC ve Baltık Doğa Fonu (BFN) tarafından ortaklaşa uygulanmıştır. Bu projenin finansörü, Hollanda Tarım Bakanlığı Doğa Yönetimi ve Balıkçılık Bölümüne bağlı olan 1998 Pin-Matra Proğramı olmuştur.

Nasıl

Proje, Avrupa Kıyı Alanları Uygulama Mevzuatında önerilen esasların, alanın mevcut stratejik ve gelişme planlarında uygun biçimde yansıtılıp yansıtılmadığını belirlemektedir.

Amaçlar

Projenin esas amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • Kıyı alanı çevresini karakterize etmek
 • Kıyı alanları yönetiminin bilinen uygulamalarını ve eğilimlerini analiz etmek
 • Kıyı habitatlarının ve biyolojik toplulukların ekolojik durumlarını değerlendirmek ve olumsuz insani etkileri belirlemek
 • Kingisepp Bölgesindeki biyoçeşitlilik kaybı ile ilgili sorunları çözmeye en uygun olan kıyı mevzuatı yaklaşımlarını seçmek
 • Rusya’ya özgü farklılıkları dikkate alan kıyı mevzuatının optimizasyonu üzerine yapılan önerileri hazırlamak / sonuca ulaştırmak

Sonuçlar

Kingisepp Bölgesi için yapılan bir durum analizi, sözkonusu alanda düzenli turizmin yetersiz geliştiğini göstermiştir.

Kıyı mevzuatı esaslarının sadece %50si, Kingisepp Bölgesindeki yönetim uygulamalarında kullanılmıştır. Bu yöreye özel bir durum olarak, aşağıda belirtilenler ise dikkate alınmamıştır:

 • Kıyı alanı yönetiminde sektörel
  gelişimin bütünleştirilmesi
 • Gelişmemiş bölgeler
 • Kıyı (kara ve deniz) peyzajının korunması
 • "Kirleten öder" ilkesinin uygulamaya konulması

Kingisepp Bölgesinde turizmin geliştirilmesi için en uygun olan alanların bulunduğu yerler, Körfeze bitişik konumdadır. Bu hesaba katıldığında Kingisepp Bölgesi İdaresi, Narva körfezi kıyılarında bir turizm kompleksi inşaa etme kararını almıştır. Öngörülen alan ise, 4500 hektar olup, rekreasyon kapasitesi günlük 50000 kişidir. Proje, yerel yönetim birimlerinin büyük yatırımlar yapmasını gerektirecektir.

Zorluklar

Uygulamada Kıyı Mevzuatını gerçekleştirmenin asıl zorluğu aşağıda formüle edilmiştir:

 • Son zamanlarda Rusya’da yaşanan ekonomik zorluklar
 • Yönetimde doğa dostu yöntemleri uygulamak amacıyla, yöredekilerin ve iş kollarının motive edilmesi için gereken etkin bileşenlerin noksan olması
 • Yöre nüfusunun çevre dostu davranışta bulunmasında geleneksel yaklaşımın noksan olması


Daha fazla bilgi
(Kingisepp Bölgesinde geliştirilen BKAY Proğramı için kıyı mevzuatı ilkeleri hakkında orjinal bir belge aşağıda verilmektedir)

"Incorporation (1999) of the principles and guidelines of the Coastal Code and ECMEN into the ICZM programme being developed in the Kingisepp District, Russia". St. Petersburg, BFN.

Bağlantı için İnternet adresleri:
Alan Pickaver için; pickaver@eucc.nl;
Dr. Vladimir ve B. Pogrebov için; baltic@teia.org 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top