Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama Örnekleri / The Väinameri Projesi - Estonya


Konum

Väinameri sahası; Estonya’da büyük adaların ve anakaranın arasındaki Baltık Denizi’nin doğu parçasında yer almaktadır. Saha, yüksek doğa değerlerinin bulunduğu kırsal bir kıyı bölgesini temsil etmektedir.

Sahanın Tanımlanması

Yaygın sazlık (kamış) alanlarını da kapsayan geniş kumsallar, kıyı yeşil alanları ve kireç taşı düzlükleri; binlerce kuş, memeli hayvan türleri ve ender bitkiler için habitatları (yaşam ortamları) temsil etmektedir. Binlerce kilometre-kare boyunca ışığın dibe ulaştığı ve aynı zamanda zengin organik dünyayı kapsayan sığ ve temiz bir deniz bulunmaktadır. Ancak Estonya’nın kıyı peyzajı, hiçbir zaman tümüyle doğal olmamıştır. İnsanoğlu, son iki yüzyıl boyunca bu alana yerleşmiş ve tarımsal faaliyetlerini geliştirmiştir. Otlatma ve otların biçilmesi, her zaman kıyı çizgisi boyunca yer almıştır.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı boyunca kıyıdaki yerel ekonomilerin bozulması olayı, çok kıymetli habitatların bozulmasına da yol açmıştır. Ağaçlandırılmış meralar, kireç taşı meraları ve geniş kıyı yeşil alanları gibi türler ile dolu olan açılmış kıyı alanları, aşırı büyümüş çalılarla dolmuştur. Bu tip ekosistemleri tekrar canlandırmak için, ilk aşamada bilinçli bir ekosistem yönetimine gerek duyulmaktadır. Çeşitli Estonya sivil toplum örgütleri ile WWF-İsveç, Küçük ölçekli ekonomilerin geliştirilmesi açısından yerel halka yardım ederek, yarı-doğal kıyı ekosistemleri restore etmek ve korumak amacıyla Väinameri projesini başlatmıştır. Proje uygulamalarının esas alanları, çiftçilik, el sanatları ve eko-turizm olmaktadır. Bilinçlenmenin oluşturulması ve ekolojik eğitimin aynı zamanda, bu projede öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.


 

 

Proje Tanımı

Eko-turizm bileşeni, alanda sürdürülebilir nitelikte bir doğa kullanımına uygulanacak kutsal bir yaklaşımın parçası olmaktadır. Projedeki fikir; bir dereceye kadar ekolojide kullanılan besin zinciri kavramına benzer bir düşüncedir. Ekonomik faaliyetleri yoluyla yöre insanları, daha çok çeşitlilik içeren biçime doğru peyzajı değiştirerek kıyı alanına ait çeşitli kaynakları kullanmaktadır. İnsani faaliyetlerin sürdürülebilir niteliği, agro-çevresel sistemi dengede tutmaktadır. Kıyı alanındaki yeni uygulamalara yardım ederek Väinameri projesi, değerli alanların onarılmasını (restorasyonunu) destekleyecek, ayrıca sosyal bakış açılarının düzelmesine de neden olacaktır.

 

 

Çiftçilik ve el sanatları ile birlikte eko-turizm; fazladan gelir ve faaliyetlerde çeşitlilik yaratarak, yaşayabilecek durumda olan kıyıdaki çiftçi toplumunun tekrar ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.


Projenin Sonuçları

Proje, kıyı peyzaj yönetimi ve doğal değerlerin korumasında anlamlı bir gelişme ile sonuçlanmıştır. Kıyı boyunca yer alan binlerce hektar değerli yeşil (kırsal) alan, restore edilmiş olup, şu anda 300’den fazla sayıda yüksek kalitedeki sığır ve koyunla idare edilmektedir. Yerel topluluklar içinde, geleneksel el sanatları ve turizm endüstrilerinde yeni iş kolları ortaya çıkarılmıştır. Üç küçük işkolu ve çeşitli toplumlar, projenin bir sonucu olarak görülmektedir.

Projenin esas sonucu, yaklaşık 100 kişiyi kapsayan gayri resmi bir katılımcı ağı işbirliğinin kurulmasıdır.

Proje, aşağıda belirtilenleri yerine getirmiştir:

Proje ile birlikte, kıyıdaki 2900 hektar yeşil alanda otlatma yapılmış, 2800 hektar alandaki otlar biçilmiş ve 110 hektar çalı temizlenmiştir. Proje , 7 doğa çalışma yolu ve 4 gösteri yeri ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Aynı zamanda kuş gözlemciliğini, botaniği, yerel gelenekleri (el sanatları, yerel mutfağı ve konaklamayı) içeren üç farklı eko-turizm paketi uygulamaya konulmuştur. (www.arhipelaag.ee/vainameri/).Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top