Bulunduğunuz bölüm: / Kavramlar / Sürdürülebilir Kıyı Turizmi

 

Kıyı turizmi; kum, deniz ve güneş özellikleri ile birlikte güncel turizm türünün en hızlı gelişen alanlarından birisi olarak dikkate alınmaktadır. Temiz suyu ve sağlıklı kıyı habitatlarını barındıran güvenli, kalıcı ve çekici bir kıyı çevresini yaratmak için, iyi yönetilen sürdürülebilir nitelikli kıyı turizminin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi - BKAY
(Integrated Coastal Zone Management - ICZM);
bu hedefe en iyi şekilde ulaşmak için kullanılabilir bir yaklaşımdır.

Sürdürülebilir Kıyı Turizmi, aşağıda belirtilen şekillerde tanımlanabilir:

  • Sürdürülebilir kıyı yönetimi uygulamaları
  • İçmesuyu, hava ve sağlıklı kıyı eko-sistemleri
  • Erozyon, fırtınalar ve taşkınlar gibi kıyısal tehlikelerin yönetilmesi yoluyla güvenli bir çevre Su botları, yüzme ve diğer su kullanımları için yeterli güvenlik düzeylerinin öngörülmesi
  • rekreasyonel ve çekici değerleri sürdüren plaj restorasyon çalışmaları
  • Yaban hayatı ve habitatların korunması için kararlı politikalar

 

Kopenhag (Danimarka) - Koege Körfez Plaj Parkının bugünkü sahası, erozyondan oldukça etkilenmişti. büyük çaplı plaj besleme gibi toprak kurtarma yöntemlerinin kullanılması yoluyla, yeni bir plaj çevresi oluşturulmuştu. Kum, lagün sahalarından toplanarak 20 metre genişlikli kum seddeleri (dike) deniz seviyesinden 3 metre yükseklikte inşaa edilmişti. Kum tepeleri üzerinde, kıyısal kaynakları korumak için bir bitkilendirme proğramı gerçekleştirilmişti. Bir plaj parkı yaratmak yoluyla, kıyı altındaki jeomorfolojiye de uyum sağlanmıştı. Bu, olumsuz çevre etkileri yaratmaksızın, kaynağın sürdürülebilir kullanımının nasıl yaratılacağına ilişkin bir örnek vermektedir.

(Kaynak: CM Hall “Geography of Tourism”)

 

Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top