Bulunduğunuz bölüm: / Kavramlar / Sürdürülebilir Turizm için Kalkınma Politikaları

 

1990’ların ortalarından bu yana, turizmin sürdürülebilir gelişmesi; Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önceliği olmuştur. AB için bir İletişim olarak
Avrupa turizminin geleceği için birlikte çalışma ” kapsamında, Avrupa Komisyonu, "Gündem 21 ile tanımlandığı ve uygulandığı üzere, Avrupa’da turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesini" önermiştir. Bu konu, Avrupa Parlamentosu, Konseyi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölgeler Komitesi’nden güçlü destekler bulmuştur. Son Avrupa Komisyonu’nun İletişimi:
Avrupa Turizminin sürdürülebilirliği için temel uyarlamalar ”, Toplum’un Avrupa Turizminin sürdürülebilirliğine katılımını güçlendirecek olan önlemler önermektedir. Üstelik sürdürülebilir turizm, ekonomik politika ile birlikte çevresel konuların bütünleştirilmesi üzerine Avrupa Komisyonu İletişimi’nin tasarladığı araçlar ve yaklaşımlardan özellikle kazanç elde etmektedir; Özel koruma alanları kapsamında sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi konusundaki yönlendirmeleri ve düşük seviyede etkilenen "Europe’s Natura 2000" beldeleri içeren Avrupa Topluluğu Biyoçeşitlilik Stratejisi. Son olarak, "Avrupa Taşımacılığında 2010 Yılı Politikası: Karar Zamanı” ve turizm sektörünü doğrudan etkileyen Su ve Atıksu Yönetimi Üzerine Avrupa Politikaları; turizmin sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.

 

Sürdürülebilir kıyı turizmi politikaları

Çok geniş bir önlemler paketi ile ( Sürdürülebilir Kıyı Turizmini Destekleyen Avrupa Birliği (AB) Politikaları ve Yasal Anlaşmalar ) sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için Avrupa Birliği düzeyinde ortaya konulmuştur. Bunlar daha çok, geniş çevresel ve kıyı bölgeleri yönetimlerindeki düzenlemeler, araçların ve yöntemlerin finanse edilmesi ile ilgilidir.

BKAY’ni geliştirecek yöntemleri belirleyen (WEB);
Avrupa Topluluğu Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (AT - BKAY) Stratejileri ve Önerileri, özellikle turizm faaliyetlerine ve turistik beldelere uygundur. Üye ülkelerden 2006 yılı baharına kadar, turizm faaliyetlerini de ayrıca kapsayacak olan ulusal BKAY stratejilerini geliştirmeleri talep edilmiştir.


Gerçek durumlar ve bilgiler

1. Örnek
Sürdürülebilir Turizm: Çoklu katılıma tek amaç (EC, 2002).

Sürdürülebilir Kalkınma, politikaların geliştirilmesi açısından kabul edilen bir kavram olmuştur. Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WWTC) ve Tur İşletmenleri Uluslararası Federasyonu (IFTO) gibi uluslararası örgütler ve kuruluşlar, turizm-çevre konularını vurgulamak üzere girişimlerde bulunmuşlardır. 1993 yılında, Dünya Turizm Örgütü (WTO), yerel planlamacılar için Sürdürülebilir Kalkınma konusunda bir kitapçık yayımlamıştır. UNEP, Uluslararası Oteller Çevre Girişimcileri ile işbirliği yaparak, otel birimlerinin çevresel performansını artıracak yönergeler ortaya koymuşlardır (The Green Hotelier, Going Green Makes Sense, Environmental Management for Hotels). Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ve Gündem 21, Sürdürülebilir Turizmin geliştirilmesi doğrultusunda teşvik edici önlemleri desteklemişlerdir.

Avrupa Komisyonu, Turizm alanında Birliğin Rolü üzerine bir Yeşil Bildiri (the Green Paper) yayımladı. 1995 ve 1996 sıralarında da, turizm ve çevre için bir şebeke olan ECONETT kurmuştu. Sürdürülebilir turizm için oldukça anlamlı girişimler ayrıca Avrupa Konseyi tarafından da başlatılmıştı. Anlaşmanın getirdiği zorunluluklar nedeniyle, idare ve özel sektörle işbirliği içinde olan Avrupa Birliği turizm sektörü, planlanan her eylemde çevresel etkilerin dikkate alınmasına gerek duymuştur. Bu kavram bağlamında özel sektör ayrıca, turizmin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik girişimleri de üstlenmişti.
Oteller, havayolları ve diğerleri, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde tüketilmesini geliştirmek ve atık üretimini asgariye indirmek için alınan önlemleri uygulamaya koymuştur.

2. Örnek
AB - BKAY Cyclades Deneme Projesi

“Cyclades Adalarında bütünleşik kıyı alanları yönetim programı” başlığı altında ifade edilen ’AB - BKAY Cyclades Deneme Projesi’nin amaçlarından biri, “Turizmde Sürdürülebilir Kalkınma“ olmuştur (Cyclades; Yunanistanın güneydoğusunda bulunan bir adalar grubu olup, Ege Deniz’inde kutsal sayılan Delos Adası’nın etrafında daire oluşturan adaları göstermek için kullanılan bir isimdir). (Parametrik) eylemler için bazı öncelik sıraları, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

  • Turistik ürünlerin hizmetlerin kalitesini yükseltmek
  • Turizmde sürdürülebilir kalkınma göstergelerine ait ayrıntılara erişilebilirliği sağlamak
  • Turizm yönetimi için yeniliklere açık eylemlere ve en iyi uygulamalara öncelik vermek ve geliştirmek
  • Turizm mevsiminin uzatılmasına yönelik çalışmaları güçlendirmek
  • Geleneksel faaliyetleri, esas olarak tarımı (örneğin biyolojik ürünleri) teşvik etmek
  • Turizm yönetimindeki yeni biçimler hakkında eğitimi ve bilinci güçlendirmek, vs.
  • Turistik ürünlerin yerel pazarla bağlantısını sağlamak


Cyclades’te Serifos Adası, Yunanistan

Daha fazla bilgi için: Prof. Harry Coccossis (hkok@prd.uth.gr) ve Dr. Alexandra Mexa (amex@env.aegean.gr)

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top