Bulunduğunuz bölüm: / Kavramlar / Sürdürülebilir Turizm

 

Sürdürülebilir Turizm; doğaya karşı kesin bir taahhüt ve herhangi bir turizm veya kalkınma faaliyetlerini yerel halk ile bütünleştiren bir sosyal sorumluluk gerektirir. - Aşağıda verilen İnternet adreslerinde - Sürdürülebilir Turizm; Dünya Turizm Örgütü (WTO), Turizm Konseyi (WTTC) ve Dünya Konseyi tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

Turizmde Sürdürülebilir Kalkınma; gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimser. Bu şekilde tüm kaynakların yönetimi; kültürel bütünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşam destek sistemlerinin devamlılığı sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik gerekler karşılanacak şekilde öne çıkarılır. Sürdürülebilir turizm ürünleri; turistik kalkınma ile zarar görmek yerine yararlı olan yerel çevre, toplum ve kültürlerle uyum içinde işlenen ürünlerdir.

Sorumlu Turizm, Yumuşak Turizm, Asgari Etkili Turizm ve Alternatif Turizm; Sürdürülebilir Turizm ile benzer anlamları taşıyan terimlerdir. Bunlar, bu Modülün hedefleri olarak Sürdürülebilir Turizm terimi kapsamında incelenmektedir.

Bazı faktörler, turizm endüstrisini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına doğru sürükleyen “yönlendiriciler” olarak görülebilir.

Bu faktörler:

  • Düzenleyici baskıları artırmak
  • Duyarlı kaynakların tüketiminde maliyet tasarrufu yapılması yönünde bilinçlenmeyi geliştirmek
  • Çevresel kalitenin rakip ürünler için zorunlu olduğunu, turizm mesleğinde çalışanlara ve işletmecilere tanıtmak
  • Gelişen turizmin çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda, devlet birimlerinin ve işletmecilerin bilinçlenmesini sağlamak
  • Toplumların turizm politikasını yönlendirebilecek kadar güçlere sahip olduğuna dair bilinçlenmeyi artırmak 

Örnek
Mallorca-İspanya'daki Calvià Belediyesi, yoğun turistik yatırımlardan dolayı, 1970’ler ve 1980’lerde aşırı kalkınma ve çevresel bozulmaya maruz kalmıştı. Buradaki toplum hayatının yeniden düzenlenmesi için, radikal değişimlerin uygulamaya konulması gerekli olmuştu. Calvià Belediyesinde Yerel Gündem 21 süreci, işletmesi bozulan otellerin kapanmasını, peyzaj restorasyonunu, yeni koruma bölgelerinin kurulmasını ve otel odalarının satışında bir çevre katkı bedelinin yaratılmasını sağlamıştı. Çevresel kalkınma, kentin imajını geliştirecek pazarlama kampanyaları ve halkın bilinçlenmesi ile birleştirilerek, turistler arasında popüler olmasının yanı sıra, iş fırsatlarının artmasına da neden olmuştu.

Kaynak: Calvià: Yerel Gündem 21, Calvià


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top