Bulunduğunuz bölüm: / Sonuçlar

Sonuçlar

Son yüzyılda plajlar rollerini tümüyle değiştirmiştir: yaşanması zor olan yerlere oranla plajlar, ekonomik zenginliğin arkasındaki itici güç olmuştur. Bununla birlikte, demografik baskılar ve bu faktörlerle ilgili olan bölgelerdeki (iç bölgelerde; ırmaklar üzerindeki barajlar, çiftlikler ve turizm, düzenli plajlarda; atıksu deşarjı, gıda üretimi ve ürünler) aşırı kullanım; plajlara sediman katkısında anakara kaynaklı veya deniz orijinli olarak genel bir azalmaya neden olmaktadır. Bu şekildeki tüm sorunlara tek bir çözüm bulmak oldukça zordur. Ancak, aşağıda belirtilen hususların izlenmesi kesinlikle zorunlu görülmektedir:

  1. İlk olarak, Plajlar için Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY; Sözlüğe bakınız). Plajlar, deniz altı alandan başlayarak kum tepelerine kadar kapsanan bir alan anlamındadır. Bu; özel bir alanda yoğun bir turizm temin etmesi ve doğa alanlarının süreçten birçok yarar sağlaması yoluyla, tüm bölgenin hatta çevresinin yeniden düzenlenmesi demektir. Çevre hizmetleri ve zararlar (ile onarımları) için gereken bedellerin tamamının, doğrudan doğruya malların, servislerin veya faaliyetlerin fiyatlarına yansıtılması; sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan bir durumdur. Böylece kıyılar için, ’kirleten öder’ ilkesinin uygulanmasına katkıda bulunulmaktadır. Plajlar, ekonomik ve çevresel değerlere sahiptir. Bu değerler, sahili kıyı erozyonundan korumaya yardımcı olmaktadır. Bu yüzden, kıyılar için oldukça büyük yatırım bedellerine gerek duyulmaktadır.
  2. İkinci olarak, mevcut olan bilginin daha iyi yayılması sağlanmalıdır. Buna bir örnek olarak, kıyı yönetimleri ile anlaşan mevcut devlet birimlerinin daha sağlam bir işbirliği yapması gereklidir. Ayrıca, herkes tarafından bilgiye erişilmesi mümkün olmalıdır. Bu durum dikkate alındığında, kıyı ile ilgili kuruluşların fikir alışverişi yaptığı, sonuçları ve yöntemleri tartıştığı seminerlerde olduğu kadar, bilimsel gazetecilik te korunmalı ve yardım edilmelidir.
  3. Üçüncü olarak, çevre eğitiminin geliştirilmesi, kıyıdaki sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. 

Modülün düzyazı dosyası; MS-Word

 

 

 

 

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top