Bulunduğunuz bölüm: İçindekiler

Giriş
  Modül Hedefleri
Kıyı Turizmine Giriş
   
Kavramlar
  Sürdürülebilir Kalkınma
  Sürdürülebilir Turizm
  Sürdürülebilir Kıyı Turizmi
  Turizm Etiği
  Sürdürülebilir Turizm için Kalkınma Politikaları
  Turizm Kaynakları
  Kaynak Bağımlılığı
  Turizm Taşıma Kapasitesi
  Çevre Kalitesi
Niçin Sürdürülebilir Kıyı Turizmi?
 

Giriş

  Sürdürülebilir Kıyı Turizmindeki Sorunlar
  Sosyo-Kültürel Etkiler
  Ekonomik Etkiler
  Sürdürülebilir Kıyı Turizminde Kazançlar
  Çevre Yönetimi ve Planlama Kazançları
Uygulama
  Sürdürülebilir Turizm Stratejisi
  Araçlar
    Etki Değerlendirme
    Çevre Denetimi (ÇD)
    Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi
    Serfifikalandırma ve Eko-etiketleme
    Sürdürülebilir Kıyı Turizmindeki Göstergeler
    Eko-Vergi, Eko-Yükümlülük, Ücretlendirme
    Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme Programları
    Katılımcılarda İşbirliği
    Sürdürülebilir Turizm Kılavuzu ve Uygulama İlkeleri
    Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı
    Sürdürülebilirlikte İletişim
    Sürdürülebilir Turizm Ürünlerinin Pazarlanması
   
Uygulama Örnekleri
  The Väinameri project - Estonia
  Slovenya Kıyıları
  Belek - Türkiye
  Mamaia - Romanya
  Danube - Ukrayna, Romanya
  (Arktik) Kutup Turizmi
  Curonian Lagünü - Litvanya
  Kingisepp Bölgesi - Rusya
   
Sonuçlar
  Sonuçlar
  Sınama
   
Kaynaklar
 

Referanslar

  Sözlük


 

Mamaia - Romanya

 

 

 

 

 

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Üst