Bulunduğunuz bölüm: / Giriş / Kıyı Turizmine Giriş

Turizmin Esası / Kavram

Turizmdeki büyüme, yirminci yüzyılın en büyük ekonomik ve sosyal olaylarından biri olmuştur.

Turizm; "insanların, boş zamanlarını değerlendirmek ve iş yapmak amacıyla, kendi toplumları dışına çıkarak, farklı yerlere doğru ve geçici olarak yaptıkları hareketleridir". Bir turist; Dünya Turizm Örgütü (WTO) tarafından, " boş zamanlarını değerlendirmek ve iş yapmak amacıyla ziyaret edilen bir ülkede, 24 saatten fazla kalan bir ziyaretçi" olarak tanımlanmıştır.

Bundan dolayı Turizm terimi, hangi mevsimde olursa olsun seyahat eden kişilere bağlı olan olaylar ve tüm ilişkilere karşılık gelmektedir. Bu halde turizm; belirgin sınırlara sahip değildir ve kendi başına bir endüstri olarak görülebilir .

Global Turizm

Turizm; son 50 yılda dramatik olarak büyümüş ve küresel (global) bir endüstri olmuştur. WTO’nun öngörülerine göre, son onyılda uzun-mesafeli seyahatler (yılda %5,4), yakın-mesafeli bölgeler arasındaki seyahatlerden (%3,8) daha hızlı artmıştır. 2002 yılı WTO istatistiklerine göre, küresel olarak toplam 693 milyon uluslararası turistin harcamaları (makbuzları) 463 milyar dolar olup, 2010 yılına kadar tahmin edilen sayı ise bir milyar turist olmaktadır. Avrupa turizmi, küresel turizmin üçte ikisine denk gelmektedir. 2025 yılına kadar ikiye katlanması beklenmektedir. Akdeniz, turistler için Dünya’nın bir numaralı gidilecek yeri olarak görülmektedir. Akdeniz, küresel turizm gelirinin üçte birini üretmektedir.

Dünya Kıyı Konferansı (1993) platformunda, turizmin dünyanın en geniş tek endüstrisi olduğu ve turizm bütün ülkelerin birleştirilmiş brüt milli hasılasının (GSMH) %5,6’sını oluşturduğu hesaplanmıştır. Çok kıyı ülkesinde turizm, GSMH’nın daha çok yüksek bir yüzdesinden sorumludur.

 

Turizm Endüstrisindeki Öngörüler

WTO’nun 2020 Yılı Turizm Vizyonuna göre, 2020 yılı dolaylarında uluslararası seyahatlerin 1,56 milyara ulaşması beklenmektedir. Bunların 1,2 milyarı bölgeler arası, 0,4 milyarı ise uzun-mesafeli olarak seyahat eden yolcular olacaktır.

Bölgelere göre gerçekleştirilen turist seyahatleri; 2020 yıllarında ilk başta yer alacak üç önemli turizm merkezi olarak, Avrupa (717 milyon turist), Doğu Asya ve Pasifik (397 milyon) ve Güney ve Kuzey Amerika (282 milyon) bölgesini göstermektedir.Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (WTO)

 

Kullanıcı için Alıştırma
Avrupalı turistler için üst sıralarda yer alan gidilecek bölgeler neresidir ?


 

Gerçek durum ve bilgiler

Turizm; Avrupa Birliğinin (EU) üye ülkelerinde en kuvvetli ekonomik sektörlerden birisidir. Bütün üye ülkelerdeki turizm faaliyetleri, 2 milyon iş (küçük çoğunlukla ve orta boyutlu şirketler) düzeyinde gerçekleştirilir. Bunlar halihazırda, doğrudan veya dolaylı olarak Toplam Yerli Üretim (Gross Domestic Product - GDP)’nin %12’sini, doğrudan iş kapasitesinin %6’sını ve dış ticaretin %30’unu üretirler. Tüm bu göstergelerin, turizmdeki talep arttıkça daha da yükselmesi beklenmektedir. Geçmiş 20 yıl boyunca AB’indeki (EU) turizm analizleri; yerel nüfus artışı sadece %6,2 yükselirken, yatak sayıları ve gecelik kalış sayılarının %64 oranında arttığını göstermektedir (EU 2002).


(Kaynak: İstatistikler; Theme 4-40, EC 2002)

1999 yılında EEA ülkelerindeki (ABEU’nin üyeleri, Norveç ve İzlanda) turizm, (dolaylı olarak ve doğrudan) GDP (= tüketim + yatırım + dışsatım - dışalım) için 1,040 milyar USD gelir getirmiştir. Toplam pay ise, Hollanda’da %9,04’ten başlayıp, İzlanda’da %24,39’a kadar değişmektedir. Bu ayrıca, (doğrudan ve dolaylı işe alma yoluyla) toplam olarak 18,5 milyon işgücü sağlamaktadır. Toplam işi oluşturan oranlar; Almanya’da %6,92’den başlayıp, %20,87’ye kadar değişmektedir (WTTC 2001).

Milli ekonomiler için turizmin önemini anlatan diğer bir gösterge; turizm harcamalarının oluşturduğu hesap akış dengesindeki yüzdedir. 1992 yılı için bazı Akdeniz ülkelerindeki göstergeler aşağıdaki şekilde verilmektedir:
İspanya %71, Yunanistan %28, Malta %102 ve Kıbrıs %74.

Ancak, turizm gelişimi ve ekonomik faydaların eşit olmayan dağılımı dikkate alındığında, Avrupa ülkelerinde anlamlı bölgesel farklar bulunmaktadır. Mallorca, yerel toplumun refahının güçlü bağlarla turizmdeki gelişmeye bağlandığı (GDP’ye katkısı %70) bir yer olup, çok iyi bilinen bir turist beldelerinden biridir (EEA 2001).

 

KIBRIS Adası

 

 

Kıyı Turizmi

Kara ve deniz çevrelerinin sınırlarında birleşilen tek kaynak olarak Kıyı Turizmi; Güneş, su, kumsallar, çok iyi doğal manzaralar, zengin biyolojik çeşitlilik (kuşlar, balinalar, mercan vs.), deniz mahsulleri ve iyi ulaşım altyapısı. Bu kaynaklara dayalı olarak kıyı beldelerinde, iyi düzenlenmiş kumsallar, dalış sporları, bot gezileri, kuş gözlem turları, lokanta veya tıp hizmetleri gibi çok çeşitli verimli servisler geliştirdiler.

Avrupa’da 20. yüzyılın ortalarında kıyı turizmi, ana turizm sektörüne dönüştü ve neredeyse her birey için ödenebilir düzeylere geldi. Bugün için Avrupa’lı tatilcilerin %63’ü, kıyı bölgelerini tercih etmektedir (E.C., 1998). Avrupa’da kıyı turizmine ait sektör, en düşük mümkün fiyat için daha çok kalite beklentisi olan turistlerle birlikte, giderek daha çok rekabete dayalı duruma gelmektedir. Bugünün turistleri iki onyıl öncekinden farklı olarak; güneş, deniz ve kumdan daha fazlasını beklerler. Bugünün turistleri, çeşitli spor, mutfak, kültür ve doğal çekicilikleri kapsayan boş zamanları değerlendiren toplu faaliyetler ve deneyimler isterler. Aynı zamanda geleneksel turist beldelerindeki yerel halk, olumsuz etkilerden kendi kimliklerini, çevrelerini ve doğal, tarihi ve kültürel miraslarını korumak için giderek daha çok kaygı duymaktadırlar.

Gerçek durum ve bilgiler
Kıyıların, turist beldelerin olarak en çok tercih edilen tür olduğunu biliyor musunuz?

Çoğu Avrupa’lı tatilci, denizi (%63) seçer. Tatil beldelerinin diğer esas türleri olarak; dağlar (%25), şehirler (%25) ve kırsal alanlardır (%23). Bir uçta, on Yunanlıdan sekizi (çoğunlukla tercihan kendi ülkesindeki) deniz kıyısını seçerken, diğer uçta ise, on Finlandiyalıdan sadece üçü aynı tercihi yapar.

Gerçek durum ve bilgiler

Akdeniz Bölgesi, dünyanın önde gelen turist beldesidir. 20 yıldan daha az bir sürede, Akdeniz’i ziyaret eden turistlerin sayısının, (muhtemelen 2020 yılında) 220 milyondan 350 milyona yükselmesi beklenmektedir. Turistlerin %84’ü, Avrupa’dan ve çoğunlukla kuzey ve batılı ülkelerden gelirler. Almanya; İngiltere, Fransa ve Hollanda’yı takiben en büyük pazar konumundadır. Akdeniz bölgesi turistlerinin neredeyse %80’i; İspanya, Fransa, İtalya veya Yunanistan’ı (WTO , 2003) seçmektedir.

Turizm harcamalarından gelen küresel gelirin üçte biri, Akdeniz tarafından alınır. Geçen son üç yıl boyunca, bu gelirin üçte ikisi 10’dan az tur operatörünün kendisine Kuzey Avrupa’dan geri dönmüştür (WTO, 2003).

Şu anda, bölgedeki çevresel kayıplar için esas sebeplerden biri kitle turizmidir. Bozulmamış olan bazı yerler (zamanında hiç el değmemiş bölgeler), onarılması olanaksız duruma gelmiştir .

 

Kullanıcı için Alıştırma
Turizm:

  1. boş zamanlar ve iş amaçları için kendi bulunduğu toplumdan dışarı çıkan insanların geçici veya yerel hareketidir.
  2. 24 saatten daha uzun süre için evlerinden dışarı çıkan kişilerin herhangi bir yolculuk hareketidir.

 

Gerçek durum ve bilgiler

Akdeniz – küresel açıdan en çok tehlike altında olan eko-bölgelerden biri

WWF, biyoçeşitliliğin korunması için dünyada önemli olan (eko-bölge denilen) 200 bölgeyi tanımlamıştır. Küresel anlamda önemli bölgelerden biri ve en çok tehlikede olanlardan biri Akdeniz bölgesidir.

Kıyı yönetim uygulamalarındaki değişimlerin ve yeni kaynaklar için acil ihtiyaçların yer aldığı 10 anahtar deniz kıyısı alanı:

• Akdeniz-Fas kıyıları ve Alboran denizi, Tunus mercan kıyıları (İspanya, Fas, Tunus)
• Dalmaçya Kıyıları ve Adaları (Hırvatistan)
• Sirte ve Gabes Körfezleri (Libya, Tunus)
• Güney Anadolu ve Kuzeydoğu (Levantin) Kıyıları ve Denizi (Türkiye)
• Ege Denizi ve Kıyıları (Yunanistan, Türkiye)
• Sardinya Adası ve Korsika (İtalya, Fransa)
• Balear Adaları ve Denizi (ispanya)
• Liguro-Provenzal Denizi (Fransa, İtalya)
• Güney Tiren Kıyıları ve Denizi (İtalya)
• Güney-batı Balkan Kıyıları ve Denizi, İyon Adaları (Arnavutluk , Yunanistan)


 

Kullanıcı için Alıştırma
Kıyı kullanımına ilişkin olarak, aşağıda verilen alanda, bir takım potansiyel olumlu çevresel etkiler ve turizm gelişmesi ile ilgili bir takım potansiyel olumsuz çevresel etkiler listelenmektedir.


 

Kullanıcı için Alıştırma
Yaşlanan nüfusun turizm üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz?


 

 

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top