Turizm politikalarının ve kararlarının şekillendirilmesinde yerel halkın katılımı için yöntemler

 • Düzenli atölye çalışmaları (workshop), seminerler ve konferanslar
 • Komitelerin ve çalışma gruplarının oluşturulması
 • Eğitim çalışmaları
 • Halk ile veya özel gruplarla görüşmeler ve anketler
 • Tavsiye kurulları
 • Halk toplantıları (duyumları)
 • Sivil toplum temsilcilerinden kurulu olan düzenli ‘forum’ veya ‘ağ’ oluşturulması

Halkın Katılımı için bazı genel kurallar:

 • Halkı neden katılması gerektiği hakkında bilgilendirmek ve eğitmek
 • Tüm bilgilerin açık ve genel bir dille sunulmasını sağlamak
 • Tüm katılımcıların açık beklentilerine karşılık gelen belirgin sınırlar ve terimler kullanmak
 • Adlandırılmış ve bağlantı kurulacak olan katılımcı kişiler için, iyi bir iletişim sistemi kurmak
 • Yeterli katılıma izin vermek için işi zamanında başlatmak – sanıldığından daha fazla bir zaman alabilir
 • Sadece temsilcilerin katılımı yerine, geniş bir halk katılımı olmasını sağlayınız
 • Halkı cesaretlendirerek ortaya çıkmasını sağlamak için yaygın reklamlar yapmak, sadece önceden katılmış kişileri çağırmış olmayınız
 • Ulaşım düzenlemeleri ve uygun zamanlama üzerinde düşünün – toplantı mahalli herkes için eşit koşullarda erişilebilir olmalıdır
 • Başlangıcından itibaren herkesin doğru temsil edilmesi gerekir
 • Her bir katılımcı için eşit statü zorunludur