PAN Parks
(PAN Parkları)
Avrupa

 

Tanımlama
PAN Parkları; kendi temel İlkeleri, Kriterleri ve Göstergeleri ile uyumlu olarak bağımsız uzmanlarca uygulanan bir onaylama sürecini izleyerek, parkların sertifikalandırılması yoluyla Avrupa’daki doğal sermayenin korunmasını garanti altına almaktadır. Bu ilkeler, uygun çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel bakış açısını kapsar, koruma ve sürdürülebilir kalkınma için yeni standartların konulmasını güven altına alır.

İnternet Sayfası: www.panparks.org

Bağlantı adresi:
PF 264,
9002 Gyor,
Hungary
Tel: +36 96 433925
Faks: +36 96 519786
E-posta: info@panparks.org