Visit
Europe

 

Tanımlama
VISIT; turizmde sürdürülebilir gelişme ve eko-etiketlerin güçlendirilmesi için kurulan Avrupa birleşik girişimidir. VISIT, ikili bir anlama sahiptir;
- tüketicilerin "ZİYARET" için davet edilmesi ("Ziyaretiniz fark yaratacak - Seçim sizin!") ve
- turizm sektörü için "ZİYARET" edilecek bir platform - buluşma ortamı ("Turizmde Sürdürülebilirlik için Gönüllüler Girişimi" - "Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism")

İnternet Sayfası www.yourvisit.info

Yazışma adresi:
European Centre for Eco Agro Tourism
P.O. Box 10899
1001 EW Amsterdam
The Netherlands
Tel: + 31 20 6630479
Faks: + 31 20 4630594
E-posta: k.kuitert@eceat.nl