Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Araçlar / Sertifikalandırma ve Eko-Etiketleme

Sertifikalandırma

Sertifikalandırma, bir işin, ürünün, sürecin, hizmetin veya yönetim sisteminin ihtiyaçlarla uyumlu olduğuna dair yazılı garanti veren, izleyen ve değerlendiren gönüllü bir süreçtir.
Ulusal veya bölgesel yönetmeliklere, diğer beyan edilmiş veya üzerinde uzlaşılmış ve proğram tarafından öngörülen esas standartlara uyan veya aşan pazarlanabilir armalara ödül olarak verilmektedir. ( Daha fazla bilgi ).

 

 

Eko-Etiketleme

Eko-Etiketleme; çevresel etkiler açısından kabul edilebilir düzeyde olduğu esasına dayalı olan ekolojik etiket, bir ürüne veya hizmete karşı yapılan ödüllendirmeyi tanımlamaktadır. Çevresel etkilerin kabul edilebilir düzeyi; tek bir çevresel engel veya tüm etkilerinin genel bir değerlendirilmesi sonrasında belirlenmektedir (Synergy, 2000)
( Daha fazla bilgi).


Avrupa’da 10 taneden fazla, kıyı alanlarındaki çok iyi durumda olan çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik uygulamalara işaret etmek amacıyla tasarlanan etiketleri veya armaları teklif eden güvenilir eko-etiketleme ve sertifikalandırma proğramları bulunmaktadır.

Bazı örnekler:

VISIT
Avrupa
Yeşil Küre 21
Uluslararası
Yeşil Anahtar
Danimarka, Estonya, Grönland ve İsveç
The Swan
Danimarka, İzlanda, Finlandiya, Norveç ve İsveç
ECOTEL
Uluslararası

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top