Bulunduğunuz bölüm: / Uygulama / Araçlar / Çevre Denetimi (ÇD)

Çevre Denetimi (ÇD)

"Çevre Denetimi; çevresel bir kuruluşun, bir yönetimin veya bir donanımın (ekipmanın) çevreyi koruma amacını ne kadar iyi derecede yerine getirdiği hakkında, sistematik, belgeye dayalı, peryodik ve objektif bir değerlendirme yapan yönetim aracıdır" (ICC, 1989)
( Daha fazla bilgi ).


ÇD; proaktif bir yaklaşım olup, turizm şirketinin sadece mevcut yasalara uyumlu olması durumunu değil, ayrıca sorunları tanımasını, önlemler almasını, çevresel performansı değerlendirmesini geleceğe yönelik olarak (düzeltici) eylemler için bir veri tabanı sağlanmasını da denetlemekte, rekabet ortamını güçlendirmek için gereken fırsatları da vermektedir.

ÇD, birçok yararları da beraberinde getirmektedir. Bunlar arasında; (yasalarla uyumu garanti etmesi nedeniyle) kesilecek cezaların önlenmesi, halkın imajının geliştirilmesi, tüm çalışanlar arasında çevresel politika ve sorumluluk bilincinin artırılması, (enerji ve su kullanımı ile atıkların asgaride tutulması gibi) maliyetlerin düşürülmesi sayılabilir.
( Daha fazla bilgi ).

   Örnek

Yeşil Denetim
(The Green Audit Kit)
www.greenauditkit.org

Bu sistem, turizmin kendi işkoluna ve çevre üzerine yatırım yapması gibi izlenmesi kolay olan birçok eylem önermektedir.

 

 

 

 

 


Geri İleri

 


Bu Site, Internet Explorer 4 ve üzeri sürümlerde en iyi izlenebilir
Top