Example:
Özel Koruma Alanlarındaki Bilgilendirme Bürolarının Sürdürülebilir Turizme Katkıları:

Strymonikos Körfezi Örnek Çalışması

Dr. Koutrakis Emmanuil
Ulusal Tarımsal Araştırma Kurumu – Balıkçılık Araştırma Enstitüsü
(National Agricultural Research Foundation – Fisheries Research Institute)

«Strymonikos ve Ierissos Körfezleri Kıyı Alanı Bilgilendirme Bürosu»; 1998 yılında "Strymonikos Kıyı Alanı Yönetimi Ortak Eylemleri" adlı bir LIFE projesi altında kurulmuş olup, Ulusal Tarımsal Araştırma Kurumu – Balıkçılık Araştırma Enstitüsü ile Goulandris Ulusal Tarih Müzesi – Yunan Biyotop/Sulak Alan Bürosu tarafından yürütülmektedir. Bilgilendirme Bürosu (BB); halen (Merkezi Makedonya - Yunanistan’daki) Agios Georgios Belediyesinin sorumluluğu altında bulunmaktadır.

BB’nin esas rolü; Yunanistan için kıyı alanı çeşitliliği tipik olan Strymonikos ve Ierissos Körfezlerini bir örnek çalışma olarak kullanmak yoluyla, kıyı fonksiyonları ve değerleri konularında bilgilendirmeye ve halkı bilinçlendirmeye katkı sağlamaktan oluşmaktadır. Buradaki BB; Yunanistan’da kurulan ilk büro olup, özel olarak kıyı alanları ile ilişkilendirilen konular görev alanı kapsamındadır.

BB’na gelen turistler, "kıyı alanı" terimini açıklayan zengin fotoğrafik malzemeler ve 10 tematik birimle düzenlenmiş olan kontrol paneli bulunduran bir gösteri sahasını görme fırsatına sahiptirler. BB; deniz yaşamı, yerel bitkiler ve hayvanlar, tarihi ve kültürel baskıları hakkında bilgi sağlar ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel çevresel sorunları vurgularlar. Üç aquatik ortam, yerel balık türlerine ev sahipliği yapmakta, kabuklu canlı gösterimi ise alandaki ve tüm Yunan kıyı bölgesindeki kabuklu canlıların çeşitliliğini ortaya koymaktadır. BB içindeki bir salonda üç boyutlu sunumlar (modeller) yoluyla, alanın, Strymon Irmağı haliçinin ve alanın kayalık kıyı özelliğinin yoğun bir desenini sunmaktadır. Aynı zamanda projeksiyon odasında turistler, Strymonikos Körfezinin kıyı alanı hakkında 25 dakikalık bir eğitsel film izleyebilmektedir.

BB’nin başarısı öncelikle, esas turizm sezonu dışındaki zamanlarda BB’na uğrayan bu bölgedeki okullardan ve yılda yaklaşık 3000 turistin verdiği bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu durum, bilgilendirme veya açıklama yapan büroların, özel koruma alanlarındaki halkın bilinçlenmesine ve turistlerin eğitilmesine nasıl bir katkı sağladığını açıkça göstermektedir. BB bu ortamı, haritalar ve fotoğraflarla alanın kısa bir tanımını yaparak, turistlerin çevreye duyarlı bir alanda, gezileri sırasında nasıl davranmaları gerektiğini açıklayarak sağlamaktadır. Üstelik BB’ler, ortaya çıkan tehlikeler hakkında yetkilileri uyarmak için bir odak noktası olarak çalışmaktadır. Böylece bu alanlar, geziler sırasında rehber verilen ve bilgilendirilen (okullar, düzenli gruplar gibi) çok sayıda turisti çekmektedir. Bu durum ise, sürdürülebilir turizmi güçlendiren bir uygulamadır.Bilgilendirme Bürosu (BB) Salonu


Salondan diğer bir görünüm